Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

Nápověda online

Souborový manažer

Poznámka: Tato funkce se může lišit v závislosti na používané verzi ADM.

Prohlížeč souborů přichází s předinstalovaným ADM a může být použit k prohlížení a správě souborů na vašem serveru NAS. Průzkumník souborů zobrazuje přístupné adresáře uživatelům na základě přístupových práv, která jsou jim uložena. Navíc, ADM podporuje tři současně spuštěné Průzkumníky souborů Windows. Můžete snadno vytvářet kopie souborů přetažením do jiného okna Průzkumník souborů.

Klávesové zkratky jsou nyní podporovány v Průzkumníku souborů. Pomocí klávesnice můžete vyjmout, kopírovat, vložit, vybrat vše, mazat a přejmenovávat soubory a složky. Pro navigaci jsou také k dispozici klávesy Enter, Backspace a šipky.

 • ISO Mounting: Už nemusíte vypalovat ISO soubory na CD, aby ste je mohli číst. Nyní si můžete vybrat ISO soubory z vašeho serveru NAS a přímo je připojit je ke sdíleným složkám ( "pouze pro čtení " přístupová práva). Potom můžete použít počítač pro přístup a číst je. Později, když jste hotovi se soubory, jednoduše je odpojíte.
 • Oprávnění: Pravým kliknutím na soubor nebo složku a vybráním "Vlastnosti", a poté "Oprávnění" můžete podrobně nastavit oprávnění pro soubory a složky.
  • Pokud kořenová složka nemá povoleno Windows ACL, můžete nastavit následující oprávnění:
   • Vlastník: Vlastník souboru nebo složky
   • Skupina: Skupina, která je přidělena souboru nebo složce
   • Ostatní: Ostatní uživatelé systému nebo sítě, kteří nejsou vlastníci souboru, nebo nepatří do skupiny, která je souboru nebo složce přidělená.

   Typy oprávnění, které můžete nastavit jsou: RW (Čtení a zápis), RO (Jen pro čtení), DA (Přístup zakázán).

  • Pokud má kořenová složka povolené Windows ACL, můžete nastavit oprávnění pro všechny soubory a složky. Celkem existuje 13 různých oprávnění:

   Upozornění: samostatný soubor nebo složku můžete využít až do maximální výše 250 Windows ACL oprávnění (včetně zděděných oprávnění).

   Traverse folder / spustit soubor
   Seznam složek / čtení dat
   Číst atributy
   Číst rozšířené atributy
   Vytvořit soubory/ zapsat data
   Vytvořit složky/ folders / připojit data
   Zapsat atributy
   Zapsat rozšířené atributy
   Smazat
   Smazat podložky a soubory
   Číst oprávnění
   Změnit oprávnění
   Převzít vlastnictví
  • Použít oprávnění z mateřského objektu: Toto je výchozí volba. Systém automaticky nastaví oprávnění souborů a složek podle mateřského objektu. Vypnutím této volby budou použity jen nově přidané oprávnění.
  • Nahradit dceřinná oprávnění oprávněními vybraného objektu: Tato volba nahradí oprávnění veškerých dceřinných souborů a složek za oprávnění mateřského objektu.
  • Skutečná oprávnění: Klikněte na toto tlačítko a poté vyberte uživatele ze seznamu, což umožní zobrazit skutečná oprávnění uživatele(ů) s ohledem na dané složky nebo soubory.
 • Externí optická mechanika: Po připojení externí optické mechaniky (CD, DVD, Blu-ray) USB kabelem k vašemu NAS, můžete v prohlížeči souborů spravovat dané soubory a také soubory z optického média kopírovat na NAS.

  Pozn:

  1. Tato funkce poskytuje jen přístup k datům a nepodporuje přehrávání video a audio souborů.
  2. Některé optické mechaniky vyžadují více energie pro správný chod. Pokud se vaše mechanika netočí nebo nečte soubory správně, použijte USB Y kabel pro zvýšení dodávané energie.
 • Externí zařízení: Zde si můžete prohlédnout a formátovat všechny USB nebo eSATA externí pevné disky, které jsou připojené k NAS. Podporované systémy souborů jsou následující:
  • FAT32: pro použití s Windows a macOS
  • NTFS: pro použití se systémem Windows
  • HFS +: pro použití s macOS
  • EXT4: pro použití s Linuxem
  • Btrfs: pro použití s Linuxem
  • exFAT: pro použití s Windows, macOS a Linuxem

  Licence exFAT je vyžadována, pokud používáte NAS řady AS-20, AS-30 a AS-60.

  Připomenutí: Pokud vaše zařízení není zjištěno, zkuste jej prosím znovu připojit přes jiný kabel nebo port.

 • Virtuální jednotka: Můžete připojit soubor bitové kopie ISO (soubor .iso) jako virtuální jednotku a přímo procházet obsah souboru bitové kopie ISO. Funkce virtuální jednotky ADM rovněž nabízí zjednodušené nastavení řízení přístupu, které vám umožňuje nakonfigurovat přístup pro všechny uživatele nebo omezit přístup pouze na správce.
 • CIFS složka: Zde si budete moci zobrazit všechny CIFS složky (včetně osobních složek CIFS a sdílených CIFS složek připojených administrátory).
  • Pokud jste běžný uživatel, který vyžaduje služby pro připojení CIFS složku, obraťte se na správce systému pro udělení oprávnění.
  • Když vzdálený server podporuje protokol CIFS, mohou být připojeny vzdálené složky.
  • Maximální počet současně připojených CIFS složek je 50.
 • Koš: Zde máte přístup k povoleným síťovým košům všech sdílených složek.
 • Snapshots: Průzkumník souborů je schopen přímo připojit snímky svazků a snímků MyArchive a procházet různé verze souborů z různých časových bodů. Přístup k snapshotům v Průzkumníku souborů usnadňuje obnovení a organizaci souborů obsažených ve snapshotech v případě poškození, poškození nebo neúmyslných úprav.
 • EZ Sync: Do Průzkumníka souborů byla přidána podpora EZ Sync, aby byly synchronizované soubory přímo přístupné. S Průzkumníkem souborů lze soubory a složky přetahovat přímo do a ze složek EZ Sync, což usnadňuje používání EZ Sync.
 • Sdílet link: Sdílené odkazy v ADM umožňují sdílet soubory s lidmi, kteří nemají účty na vašem ASUSTOR NAS. Nejenže lze data sdílet s ostatními pro stahování, ale lze nastavit nové sdílené odkazy, které umožní nahrávání souborů od přátel, rodiny a klientů pro sdílení souborů na vašem NAS. Účet není vyžadován a sdílené odkazy zůstávají omezeny pouze na místo, kam povolíte nahrávání. Pomocí sdílených odkazů v ADM 4.2 můžete pohodlně sdílet soubory z vašeho ASUSTOR NAS a do něj.
  • Sdílet odkazy pro stahování: Vyberte jeden nebo více souborů nebo složek, které chcete sdílet, a kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete nabídku.
   • Jednotlivý sdílený odkaz: Více sdílených souborů/ složek bude uvedeno na jednom odkazu.
   • Oddělené odkzay ke sdílení: Každý vybraný soubor/ složka bude mít vlastní odkaz.
  • Sdílejte odkazy na uploadování: Vyberte složku pro uložení nahraných souborů a kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete kontextovou nabídku.

  Poznámka: Pouze správci systému mohou vytvářet sdílené odkazy pro nahrávání.

 • Sdílet link managera: Vybraný odkaz na sdílení může získat QR kód, může být zde odstraněn, zkopírován a upraven.
 • Náhled: Výběrem videa, audia, obrázku nebo dokumentu zobrazíte náhled obsahu ve webovém prohlížeči. Formáty videa, zvuku a obrázků se u různých webových prohlížečů liší. Váš počet kilometrů se může lišit.
  Pro náhled dokumentů Office, tabulek a prezentací s prezentacemi online je vyžadována aplikace EZ-Connect. K prohlížení dokumentů, tabulek nebo prezentací s obrázky přímo ve webovém prohlížeči použijte aplikaci Dokumenty Google nebo Microsoft Office Online. Podporované formáty souborů jsou následující: (Představený v ADM 4.2.2)
  • Google Docs: doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, tif
  • Microsoft Office Online: docx, dotx, xlsx, xlsb, xls, xlsm, pptx, ppsx, ppt, pps

Sdílené složky typu WORM

Pokud jsou WORM nastavení sdílené složky WORM a jejích podadresářů nebo soubory stále povoleny ke změně, budou zobrazeny v kontextovém menu složky nastavení, která mohou být stále upravována:

Požadavky na systém WORM: Nimbustor, Nimbustor Gen2, Lockerstor, Lockerstor Gen2, Lockerstor Pro, Flashstor.

 • Okamžitě uzamknout:
  Pro složky nebo soubory, které nejsou nastaveny na automatické uzamčení nebo jejichž čas automatického uzamčení neuplynul, můžete zde složku nebo soubor ihned uzamknout. Složky nebo soubory, jejichž původní doba uzamčení uplynula, lze také zde uzamknout znovu. Při uzamykání je třeba nastavit dobu uzamčení a stav uzamčení.
 • Prodloužit uzamčení:
  Pro složky nebo soubory, jejichž doba uzamčení není trvale uzamčena, lze zde prodloužit dobu uzamčení. Doba uzamčení může být pouze prodloužena, nezkrácena.
 • Nastavení uzamčení:
  Během doby uzamčení pro složky nebo soubory, jejichž stav uzamčení je nastaven na "Pouze pro přiložení", lze zde změnit na "Nezměnitelný". Toto opatření nelze zvrátit.

Sdílené složky WORM, podadresáře a soubory zobrazí individuální stav uzamčení WORM ve svém dialogovém okně vlastností.Zjistit více

NAS 223: Sdílení souborů na ASUSTOR NAS a z něj pomocí odkazů na sdílení

NAS 351: Použití sdílených složek WORM