Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

Nápověda online

Objem

Poznámka: Tato funkce se může lišit podle toho, jaký máte model.

Úložný prostor na NAS se skládá z logických svazků, které se skládají z jednoho disku nebo více discích dohromady společně. Zde můžete nastavit nový úložný prostor pro NAS a podle vašich potřeb ochrany údajů, zvolit nejvhodnější typ pole RAID. V zájmu zachování integrity dat, můžete používat pouze interní disky při vytváření úložný prostor pro váš NAS. ADM nepodporuje použití externích disků pro úložný prostor.

Připomenutí: Možnosti nastavení RAID polí závisí na konkrétním modelu NAS serveru a počtu vložených pevných disků.

Pro nové úložiště ADM nabízí následující dvě možnosti:

 • Rychlá instalace: Stačí pouze zadat požadavky na úložný prostor (tj. chcete mít vyšší úroveň ochrany dat). A na základě toho ADM automaticky vytvoří úložiště a nastaví vhodné RAID pole.
 • Pokročilé nastavení: Na základě aktuálního počtu disků, můžete ručně vybrat typ pole RAID nebo nastavit spare disk.

Připomenutí: Při vytváření úložiště doporučujeme použít stejně velké pevné disky.


 • RAID Scrubbing: Funkce Čištění dat RAID detekuje integritu a konzistenci dat na jednotkách RAID 5 a RAID 6. Pravidelné používání této funkce pomáhá ověřovat integritu vašich dat a opravovat nekonzistence. Pokud je nalezen problém, který nelze opravit, vaše zařízení NAS vás ihned varuje, aby bylo možné včas reagovat na nečekané potíže.

  Pokud je systém vypnutý, funkce Čištění dat RAID bude deaktivována.

 • Správa mezipaměti SSD: Běžné pevné disky nejsou tak rychlé, jako jednotky SSD. Naopak kapacita a životnost jednotek SSD nejsou tak dobré, jako u tradičních pevných disků. Nejlepším způsobem, jak zkombinovat výhody těchto dvou světů, je ukládání do mezipaměti SSD. Funkce mezipaměti SSD ukládá často používaná souborová data do SSD a tím optimalizuje čas odezvy a rychlosti přenosu, když uživatelé přistupují k datům.

  Zařízení ASUSTOR NAS* podporuje režim přístupu do mezipaměti pouze pro čtení a čtení-zápis. Po použití průvodce instalací můžete snadno přistupovat ke své paměti a dosáhnout optimální rovnováhu kapacity a výkonnosti.

  1. Režim pouze pro čtení: podporuje 1 až 4 SSD disky, výchozí je RAID 0. Data z vyrovnávací paměti SSD pro čtení jsou zkopírována ze svazku, takže pokud SSD je nečitelný nebo vysunete jednotku SSD cache, nedojde k žádné ztrátě dat.
  2. Režim čtení a zápisu: podporuje dvě až čtyři jednotky SSD, dvě jednotky SSD budou používat RAID 1, tři jednotky SSD budou používat RAID 5 a čtyři jednotky SSD budou používat RAID 10. Pokud je jeden SSD nečitelný nebo vysunete disk SSD cache, ADM začne zapisovat data z cache SSD do svazku. Pokud systém dokončí zápis dat, nedojde k žádné ztrátě dat.

  * Podporované modely: AS31, 32, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 70, Lockerstor, Lockerstor Gen2, Lockerstor Pro

Poznámka: Při instalaci jednotky SSD cache na svazek zastaví se všechny související služby, pokud je na svazku spuštěno více služeb, může být dokončení instalace jednotky SSD cache delší.

O RAID

S cílem zajistit optimální využití úložného prostoru a ochranu dat, ADM podporuje několik úrovní RAID a umožňuje vybrat vhodnou úroveň pro vaše potřeby. Následující úrovně jsou podporovány ADM:


Typy svazků bez RAID:

 • Single: Pouze používá jeden disk pro vytvoření úložného prostoru.
 • JBOD: zkratka pro "jen souhrn disků" (Just a Bunch Of Disks), JBOD využívá kombinace dvou nebo více disků k vytvoření úložného prostoru.Celková kapacita je součtem kapacity všech disků.Výhodou tohoto uspořádání je, že umožňuje použít různé velikosti disků dohromady a nabízí velké množství úložného prostoru. Nevýhodou je, že nenabízí žádný druh ochrany dat a má nižší účinnost přístupu než RAID 0.

Typy svazků s RAID:

 • RAID 0: Využívá kombinaci dvou nebo více jednotek k vytvoření úložného prostoru. Celková úložná kapacita je součtem kapacit všech jednotek. Výhodou této konfigurace je, že umožňuje používat společně disky různých velikostí a poskytuje velké množství úložného prostoru. Nevýhodou je, že nenabízí žádný druh ochrany dat.
 • RAID 1: V RAID 1 jsou data zapsána shodně na dvou discích, čímž vzniká "zrcadlená sada". Na obou jednotkách jsou vždy uložena naprosto stejná data. RAID 1 chrání vaše data před ztrátou v případě selhání jedné z jednotek. Výhodou RAID 1 je, že poskytuje ochranu vašich dat díky redundanci dat. Nevýhodou této konfigurace je, že při kombinaci dvou disků různých velikostí bude celkový úložný prostor roven velikosti menšího disku. Proto nebudete moci používat část větší jednotky.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost menší disku) * (1)

 • RAID 5: Kombinuje tři nebo více jednotek a vytváří úložný prostor, který je schopen obsloužit jednu selhávající jednotku. V případě poruchy jedné z jednotek budou vaše data stále chráněna před ztrátou. V případě selhání jednotky stačí vyměnit selhávající jednotku za novou. Nová jednotka bude automaticky zařazena do konfigurace RAID 5. Výhodou použití pole RAID 5 je, že poskytuje ochranu dat prostřednictvím jejich redundance. Nevýhodou použití RAID 5 je, že při kombinaci disků různých velikostí se celkový úložný prostor vypočítá na základě velikosti nejmenšího disku.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost nejmenšího disku) * (celkový počet disků - 1)

 • RAID 6: Kombinuje čtyři nebo více disků a vytváří úložný prostor, který je schopen obsloužit dva selhávající disky. V případě selhání dvou disků budou vaše data stále chráněna před ztrátou. V případě selhání disku stačí vyměnit selhané disky za nové. Nové disky budou automaticky zařazeny do konfigurace RAID 6. Výhodou použití RAID 6 je, že dokáže zajistit vynikající ochranu dat díky jejich redundanci. Nevýhodou použití RAID 6 je, že při kombinaci jednotek různých velikostí se celkový úložný prostor vypočítá na základě velikosti nejmenší jednotky.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost nejmenšího disku) * (celkový počet disků - 2)

 • RAID 10 (1+0): Kombinuje čtyři nebo více jednotek a vytváří úložný prostor, který je schopen podporovat více selhaných jednotek (pokud selhané jednotky nepatří do stejných "zrcadlových sad"). RAID 10 poskytuje ochranu dat jako RAID 1 spolu s efektivitou přístupu jako RAID 0. Co se týče ochrany dat, využívá RAID 10 metodu RAID 1, kdy jsou stejná data zapsána identicky na dvou discích, čímž vznikají "zrcadlené sady". Tyto "zrcadlené sady" se pak spojí dohromady v konfiguraci RAID 0. RAID 10 vyžaduje sudý počet čtyř nebo více jednotek. Při kombinaci různě velkých jednotek se celkový úložný prostor vypočítá podle velikosti nejmenší jednotky.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost nejmenšího disku) * (celkový počet disků / 2)

Poznámka:

 • Svazky RAID 0 nebo JBOD nelze migrovat na jiné úrovně RAID. Aby bylo možné nastavit nové pole RAID, bude nutné data přesunout na jiné úložné zařízení.
 • Není možné, aby kdokoli odstranil svazek, ve kterém je sdílená složka WORM nastavena do režimu kompatibility. (Představený v ADM 4.2.6)

SSD Trim

Enable SSD Trim umožňuje SSD instalovaným na NAS udržovat stabilní výkon čtení / zápisu a současně kontrolovat frekvenci přepisování na konkrétní bloky, čímž prodlužuje životnost SSD.

 • Při použití SATA SSD v konfiguraci svazku Single, JBOD nebo RAID 0/1/10 se automaticky aktivuje příkaz Trim.
 • Při použití disků SSD NVMe v konfiguraci svazku Single, JBOD nebo RAID 0/1/10 bude místo příkazu Deallocate.
 • Funkce TRIM v konfiguraci RAID 5 a 6 lze povolit pouze na discích SSD SATA s podporou DZAT (Deterministic Read Zero After TRIM). Podrobnosti o podpoře DZAT získáte od výrobce disků SSD.
 • Příkaz Deallocate (Trim) nelze v současné době použít pro RAID5 a RAID 6 vytvořené pomocí disků SSD NVMe.

Úložiště M.2

Se zavedením úložiště M.2 na zařízení ASUSTOR NAS si nyní můžete vybrat, jak budete ukládat svá data. Díky ukládání do mezipaměti M.2 váš NAS automaticky ukládá často používaná data na nainstalované disky M.2. Díky zcela nové funkci úložiště M.2, poskytují disky M.2 SSD úrovně sekvenčního a náhodného výkonu, které jsou pro většinu pevných disků nedosažitelné.

 • ADM 3.5.2 zavádí úložiště M.2.
 • V zájmu zachování optimálního výkonu a kvality lze disky M.2 spárovat pouze s jinými jednotkami M.2 v poli RAID.

Připomenutí:

 1. Maximální velikost jednoho svazku řady AS10, AS-20, AS-30: 16 TB
 2. Při upgradu z ADM 2.x na 3.x kontaktujte podporu ASUSTOR, pokud se kapacita při rozšiřování RAID zobrazuje nesprávně.


Zjistit více

NAS 251 - Úvod do RAID

NAS 352 - Migrace úrovně RAID a rozšíření kapacity

NAS 202 - Použití SSD cache na vašem ASUSTOR NAS

NAS Kalkulačka RAID