Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

Nápověda online

Objem

Poznámka: Tato funkce se může lišit podle toho, jaký máte model.

Úložný prostor na NAS se skládá z logických svazků, které se skládají z jednoho disku nebo více discích dohromady společně. Zde můžete nastavit nový úložný prostor pro NAS a podle vašich potřeb ochrany údajů, zvolit nejvhodnější typ pole RAID. V zájmu zachování integrity dat, můžete používat pouze interní disky při vytváření úložný prostor pro váš NAS. ADM nepodporuje použití externích disků pro úložný prostor.

Připomenutí: Možnosti nastavení RAID polí závisí na konkrétním modelu NAS serveru a počtu vložených pevných disků.

Pro nové úložiště ADM nabízí následující dvě možnosti:

 • Rychlá instalace: Stačí pouze zadat požadavky na úložný prostor (tj. chcete mít vyšší úroveň ochrany dat). A na základě toho ADM automaticky vytvoří úložiště a nastaví vhodné RAID pole.
 • Pokročilé nastavení: Na základě aktuálního počtu disků, můžete ručně vybrat typ pole RAID nebo nastavit spare disk.

Připomenutí: Při vytváření úložiště doporučujeme použít stejně velké pevné disky.


 • RAID Scrubbing: Funkce Čištění dat RAID detekuje integritu a konzistenci dat na jednotkách RAID 5 a RAID 6. Pravidelné používání této funkce pomáhá ověřovat integritu vašich dat a opravovat nekonzistence. Pokud je nalezen problém, který nelze opravit, vaše zařízení NAS vás ihned varuje, aby bylo možné včas reagovat na nečekané potíže.
 • Pokud je systém vypnutý, funkce Čištění dat RAID bude deaktivována.

 • Správa mezipaměti SSD: Běžné pevné disky nejsou tak rychlé, jako jednotky SSD. Naopak kapacita a životnost jednotek SSD nejsou tak dobré, jako u tradičních pevných disků. Nejlepším způsobem, jak zkombinovat výhody těchto dvou světů, je ukládání do mezipaměti SSD. Funkce mezipaměti SSD ukládá často používaná souborová data do SSD a tím optimalizuje čas odezvy a rychlosti přenosu, když uživatelé přistupují k datům.
 • Zařízení ASUSTOR NAS* podporuje režim přístupu do mezipaměti pouze pro čtení a čtení-zápis. Po použití průvodce instalací můžete snadno přistupovat ke své paměti a dosáhnout optimální rovnováhu kapacity a výkonnosti.

  1. Režim pouze pro čtení: podporuje 1 až 4 SSD disky, výchozí je RAID 0. Data z vyrovnávací paměti SSD pro čtení jsou zkopírována ze svazku, takže pokud SSD je nečitelný nebo vysunete jednotku SSD cache, nedojde k žádné ztrátě dat.
  2. Režim čtení a zápisu: podporuje dvě až čtyři jednotky SSD, dvě jednotky SSD budou používat RAID 1, tři jednotky SSD budou používat RAID 5 a čtyři jednotky SSD budou používat RAID 10. Pokud je jeden SSD nečitelný nebo vysunete disk SSD cache, ADM začne zapisovat data z cache SSD do svazku. Pokud systém dokončí zápis dat, nedojde k žádné ztrátě dat.
  3. * Podporované modely: Řady AS31/32/50/51/52/53/61/62/63/64/65/66/70/71

  Poznámka: Při instalaci jednotky SSD cache na svazek zastaví se všechny související služby, pokud je na svazku spuštěno více služeb, může být dokončení instalace jednotky SSD cache delší.

O RAID

S cílem zajistit optimální využití úložného prostoru a ochranu dat, ADM podporuje několik úrovní RAID a umožňuje vybrat vhodnou úroveň pro vaše potřeby. Následující úrovně jsou podporovány ADM:


Typy svazků bez RAID

 • Single: Pouze používá jeden disk pro vytvoření úložného prostoru.
 • JBOD: zkratka pro "jen souhrn disků", JBOD využívá kombinace dvou nebo více disků k vytvoření úložného prostoru.Celková kapacita je součtem kapacity všech disků.Výhodou tohoto uspořádání je, že umožňuje použít různé velikosti disků dohromady a nabízí velké množství úložného prostoru.Nevýhodou je, že nenabízí žádný druh ochrany dat.

Typy svazků s RAID

 • RAID 0: Používá kombinaci dvou nebo více disků k vytvoření úložného prostoru.Celková kapacita je součtem kapacity všech disků.Výhodou tohoto uspořádání je to, že umožňuje použít různé velikosti disků dohromady a nabízí velké množství úložného prostoru. Data v RAID 0 jsou přístupná souběžně, což poskytuje lepší výkon. Nevýhodou je, že RAID 0 nenabízí žádný druh ochrany dat.
 • RAID 1: Používá kombinaci dvou disků. Obsah na jednom disku je totožný s obsahem na druhém disku. V případě výpadku jednoho proto nepřijdete o svá data.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost menší disku) * (1)


 • RAID 5: Kombinuje tři nebo více disků k vytvoření úložného prostoru. Toto pole je schopno nahradit výpadek jednoho z pevných disků, nikoli však více.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost nejmenšího disku) * (celkový počet disků - 1)


 • RAID 6: Kombinuje čtyři a více disků k vytvoření úložného pole. Využívá tzv. parity a je schopno přečkat výpadek dvou diskl bez ztráty dat. Jen v případě minimálního množství disků je efektivní jako RAID 1, protože defakto dochází ke zrcadlení.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost nejmenšího disku) * (celkový počet disků - 2)


 • RAID 10 (1+0): Kombinuje čtyři nebo více disků k vytvoření úložného prostoru. Nejdříve se pevné disky zrcadlí jako v případě RAID 1 a pak se spokují jako v RAID 0 pro optimalizaci výkonu.

  Celkem k dispozici úložný prostor = (velikost nejmenšího disku) * (celkový počet disků / 2)


Poznámka: Svazky RAID 0 nebo JBOD nelze migrovat na jiné úrovně RAID. Aby bylo možné nastavit nové pole RAID, bude nutné data přesunout na jiné úložné zařízení.

SSD Trim

Enable SSD Trim umožňuje SSD instalovaným na NAS udržovat stabilní výkon čtení / zápisu a současně kontrolovat frekvenci přepisování na konkrétní bloky, čímž prodlužuje životnost SSD.

Poznámka:
 • Tato funkce je k dispozici pouze v následujících modelech: AS31/32/50/51/52/53/61/62/63/64/65/66/70/71 série.
 • Při použití SSD v konfiguraci svazku Single, JBOD nebo RAID 0/1/10 se automaticky aktivuje příkaz Oříznout.
 • Funkce TRIM v konfiguraci RAID 5 a 6 lze povolit pouze na discích SSD s podporou DZAT (Deterministic Read Zero After TRIM). Podrobnosti o podpoře DZAT získáte od výrobce disků SSD.

Úložiště M.2

Se zavedením úložiště M.2 na zařízení ASUSTOR NAS si nyní můžete vybrat, jak budete ukládat svá data. Díky ukládání do mezipaměti M.2 váš NAS automaticky ukládá často používaná data na nainstalované disky M.2. Díky zcela nové funkci úložiště M.2, poskytují disky M.2 SSD úrovně sekvenčního a náhodného výkonu, které jsou pro většinu pevných disků nedosažitelné.


Poznámka:
 • ADM 3.5.2 zavádí úložiště M.2.
 • V zájmu zachování optimálního výkonu a kvality lze disky M.2 spárovat pouze s jinými jednotkami M.2 v poli RAID.

Připomenutí:

 1. Maximální velikost jednoho svazku řady AS10, AS-2, AS-3: 16 TB
 2. Uživatelé, kteří chtějí upgradovat z ADM 2.X na ADM 3.X a pokračují v procesu rozšíření kapacity RAID, pokud se zobrazuje nesprávná kapacita, obraťte se na podporu ASUSTOR, abyste nastavili parametry NAS.Zjistit více

NAS 251 - Úvod do RAID

NAS 352 - Online migrace na úrovni RAID a rozšíření kapacity (přidání nových disků)

NAS Kalkulačka RAID