Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

Nápověda online

Sdílené složky

Zde můžete spravovat své sdílené složky a nastavit svá přístupová práva ve vztahu k uživatelům a skupinám uživatelů.

 • Neviditelné "síť " nebo "Místa v síti ": Toto nastavení platí pouze v případě, že používáte operační systém Microsoft Windows. Pokud povolíte toto nastavení, Neuvidíte NAS v "síť ", nebo v "Místa v síti ".
 • Vysypat koš: Klikněte na toto tlačítko pro vyprázdnění veškerého obsahu v této sdílené složce.
 • Šifrovat tuto sdílenou složku: Zde si můžete vybrat, zda chcete nebo nechcete šifrovat sdílenou složku a zda chcete nebo nechcete, aby byla automaticky namontována při startu systému. Pokud se rozhodnete pro šifrování složky,musíte po restartu systému ručně zadat heslo nebo importovat šifrovací klíč pro tuto složku, aby jste k ní měli přístup. Šifrované složky jsou běžně používány pro skladování kritických nebo důvěrných údajů. Pokud ztratíte NAS server, nemusíte se o svá data bát.
 • Převedení na nový kódovací ASUSTOR mechanismus: Tato možnost se zobrazí pouze v "Upravit" pro šifrované složky, které byly zašifrované pomocí předchozího šifrovacího mechanismu ASUSTOR. Převod do nového šifrovacího mechanismu bude vyžadovat další místo na disku, kam se dočasně ukládají všechny původní soubory ve složce. Tento potřebný prostor je celková kapacita všech souborů ve sdílené složce.
 • Export / import šifrovacího klíče: Volba "Export šifrovacího klíče" stáhne šifrovací klíč do vašemu počítače. Pokud se potřebujete připojit k šifrované složce, můžete zvolit "Vložte heslo" nebo "Importovat šifrovací klíč" pro připojení sdílené složky.
  Připomenutí: Můžete povolit nebo zakázat šifrování složek i poté, co byly vytvořeny. Šifrovat můžete všechny složky, které jste si vytvořili.
  Varování:
  1. Při zašifrování složky si zapamatujte heslo, jinak se k ní nebudete mít přístup.
  2. Starší verze ADM nejsou schopni přečíst obsah sdílené složky šifrované s využitím nového šifrovacího mechanismu v ADM 2.4.0. Chcete-li downgrade firmwaru na 2.3.1 nebo starší verzi, prosím nejprve dešifrujte všechny sdílené složky, které byly zašifrovány pomocí nového šifrovacího mechanismu, než začnete nahrávat firmware.
 • Oprávnění NFS: Zde můžete nastavit NFS oprávnění pro jednotlivé složky.

O Sdílených složkách

Po inicializaci systém automaticky vytvoří sdílenou složku "public ". Ve výchozím nastavení mohou všichni uživatelé přistupovat k souborům v této složce.

 • Windows ACL: Zde můžete zapnout a vypnout Windows ACL pro vybrané sdílené složky.

Windows ACL

 1. Po povolení Windows ACL pro sdílenou složku bude této složce a jejím podsložkám nastaveno oprávnění uživatele nebo skupiny.
 2. Následující složky nepodporují oprávnění Windows ACL: Home, Home složka jednotlivých uživatelů, PhotoGallery, Web, Surveillance, MyArchive, Síťový koš, virtuální zařízení, externí zařízení (USB pevné disky, optické disky).
 3. Po povolení Windows ACL můžete použít prohlížeč souborů z ADM nebo Windows pro nastavení oprávnění. Po vypnutí Windows ACL můžete nastavit oprávnění jen z prohlížeče souborů v ADM.
 4. Pokud nastavíte Windows ACL a později ho zrušíte, veškeré soubory a složky budou mít nastaven přístup pro čtení a zápis pro veškeré uživatele.
 5. Ať používáte Windows ACL nebo ne, uživatelé musí mít nastaveno správné oprávnění pro přístup k souborům.
 • Složka - přístupová práva: Zde můžete změnit nastavení přístupových práv sdílených složek.

Povolení mapování Tabulka

Odepřít přístup Čtení a zápis Pouze ke čtení Žádné nastavení
Odepřít přístup Odepřít přístup Odepřít přístup Odepřít přístup Odepřít přístup
Čtení a zápis Odepřít přístup Čtení a zápis Čtení a zápis Čtení a zápis
Pouze ke čtení Odepřít přístup Čtení a zápis Pouze ke čtení Pouze ke čtení
Žádné nastavení Odepřít přístup Čtení a zápis Pouze ke čtení Odepřít přístup


1 : Přístupová práva uživatelů pro sdílené složky

2 : Přístupová práva skupin pro sdílení složek

Priorita přístupových práv: Odepřít přístup > Čtení a zápis > Pouze ke čtení > Žádné nastavení