Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

Nápověda online

SMB

Povolením SMB zpřístupníte sdílené složky operačnímu systému, který podporuje protokol. Pokud používáte službu Windows Active Directory (dále jen "AD"), můžete svůj NAS přidat do domény AD.

 • Pracovní skupina: NAS patří na síti do této skipiny.
 • WINS server: Microsoft Windows Internet Name Service (WINS) je mapovací služba systému NetBIOS pro mapování názvu na IP adresu. Pokud je systém nakonfigurován tak, aby se registroval se serverem WINS, uživatelé systému Windows jej mohou snáze najít v sítích TCP/IP.
 • Max protokol pro Windows file servis: V závislosti na konfiguraci vaší sítě můžete nastavit nejvyšší úroveň SMB protokolu, která bude podporována vaším zařízením NAS.
  • SMB 3: SMB 3 je podporováno od verze Windows 8 a Windows Server 2012. Jedná se o zdokonalenou verzi SMB 2.
  • SMB 2: SMB (Server Message Block) 2 je podporován už od verze systému Windows Vista a představuje vylepšenou verzi SMB. SMB 2 vylepšuje možnost slučování většího počtu akcí SMB do jediného požadavku za účelem snížení počtu síťových paketů a zvýšení výkonu.
 • Místní Mistr Browser: Po zapnutí této volby, bude váš NAS, z místní sítě, sbírat jména všech ostatních počítačů ve své skupině.
 • Připomenutí: Povolení této funkce může zabránit tomu, aby pevný disk(y) přešly do režimu spánku.

 • Povoluje pouze ověřování NTLM ver. 2: NTLMv2 je zkratka pro NT LAN Manager verze 2. Je-li tato volba povolena, bude přihlášení ke sdíleným složkám pomocí Microsoft Networking povoleno pouze použitím ověřování NTLMv2. Je-li volba vypnuta, bude NTLM (NT LAN Manager) použita jako výchozí a NTLMv2 může být sjednána klientem. Ve výchozím nastavení je zakázáno.
 • Zakázat příležitostné zamykání: Zaškrtnutím této možnosti zakážete funkci „Opportunistic Locking“ CIFS, čímž se zvýší výkon, když databázové aplikace přistupují přes síť k databázovým souborům ve sdílené složce zařízení NAS.
 • Povolit protokolované ladění: Pokud je tato možnost povolena, budou pro účely ladění ukládány podrobnější protokoly. Povolení této možnosti má vliv na výkon systému.

O Windows Active Directory

Po úspěšném přidání NAS do vaší domény AD můžete nakonfigurovat přístupová práva pomocí nastavení Domain Users, Domain Groups and Shared Folders, které najdete v systémové aplikaci Access Control. Uživatelé AD pak mohou použít své vlastní účty AD k přihlášení a přístupu k NAS.Zjistit více

NAS 106 - Použití NAS s Microsoft Windows

NAS 206 - Použití NAS s Windows Active Directory