Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

Nápověda online

TFTP Server

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) je typ jednoduchého přenosového protokolu, který se používá pro přenos konfiguračních souborů nebo malých souborů. Nepodporuje autorizaci.

  • Kořenová složka TFTP: Nastavení složek ke kterým má TFTP klient přístup.
  • Oprávnění TFTP klientů: Určuje oprávnění pro TFTP klienty. Volba "Jen pro čtení" umožňuje vidět obsah kořenové složky TFTP. Volba "Čtení a zápis" dovoluje klientům měnit obsah kořenové složky TFTP.
  • Povolená připojení: Vybráním "Vše připojení" povolíte připojení všech TFTP klientů k NAS. Také můžete omezit připojení jen na určitý rozsah IP adres.
  • Timeout: Zde můžete nastavit čas, po kterém budou pro zvýšenou bezpečnost odpojeny neaktivní připojení.