We gebruiken cookies om onze webpagina te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid .

Online Help

Gedeelde mappen

Hier kunt u uw gedeelde mappen beheren en hun toegangsrechten instellen met betrekking tot gebruikers en gebruikersgroepen. Met gedeelde mappen kan uw NAS een bestandsserver worden. Deze zijn fundamenteel voor het delen van bestanden met de buitenwereld. Bijgevolg is het correct instellen van hun toegangsrechten zeer belangrijk bij het beheer van uw gegevens.

 • Onzichtbaar in “Netwerk” of “Mijn netwerklocaties”: deze instelling is alleen van toepassing als u Microsoft Windows gebruikt. Wanneer u deze instelling inschakelt, zal uw NAS niet langer automatisch verschijnen in “Netwerk” of in “Mijn netwerklocaties”. Het inschakelen van deze instelling zal de verbinding met uw NAS op geen enkele manier beïnvloeden.
 • Prullenbak netwerk inschakelen: Nadat u Prullenbak netwerk hebt ingeschakeld, worden alle bestanden die via de volgende protocollen zijn verwijderd, verplaatst naar de Prullenbak: SMB, AFP, FTP, ADM Bestandsverkenner en WebDAV.
  De prullenbak is standaard ingeschakeld bij het toevoegen van een gedeelde map in ADM 4.2.1 of hoger.
 • Leeg de Prullenbak: klik op deze knop om de gehele inhoud van de Prullenbak van deze gedeelde map te verwijderen.

  Ga voor gedetailleerde instellingen over de lege prullenbak naar [Instellingen] [Prullenbak netwerk] voor gedetailleerde configuratie.

 • Versleutel deze gedeelde map: Hier kunt u ervoor kiezen of u uw gedeelde map wel of niet wilt versleutelen en of hij bij het opstarten van het systeem automatisch gekoppeld moet worden of niet. Als u de map niet wilt versleutelen nadat het systeem gestart is, moet u het wachtwoord met de hand opgeven of de encryptiesleutel importeren voor deze map om hem te kunnen benaderen. Versleutelde mappen worden vaak gebruikt voor de opslag van kritische of vertrouwelijke data. Zelfs als u uw NAS verliest hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw data uitlekt en in de verkeerde handen valt.
 • Exporteer/Importeer encryptiesleutel: Door het selecteren van “Exporteer encryptiesleutel” zal de encryptiesleutel naar uw PC gedownload worden. Als u een versleutelde map wilt benaderen, kunt u kiezen voor “Geef wachtwoord op” of “Importeer encryptieseleutel” om de gedeelde map te koppelen en te benaderen.
  Herinnering: u kunt kiezen om de codering voor mappen in of uit te schakelen, zelfs nadat ze zijn gemaakt. De codering is beschikbaar voor gebruik met alle gedeelde mappen en is niet alleen beperkt tot de standaardsysteemmappen. De toegangssnelheid voor gecodeerde mappen zal normaal gesproken langzamer zijn dan voor niet-gecodeerde mappen.
  Waarschuwing:
  1. wanneer u kiest ervoor om gecodeerde gedeelde mappen te gebruiken, is het belangrijk dat u het wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kunnen de gegevens in de gedeelde map niet meer worden hersteld.
 • NFS-privileges: hier kunt u NFS-privileges instellen voor individuele mappen nadat u eerst de NFS-service hebt ingeschakeld.

Over gedeelde mappen

Na de initialisatie maakt het systeem automatisch een gedeelde map met de naam “public”. Standaard kunnen alle gebruikers toegang krijgen tot de bestanden in deze map. Daarnaast zal het systeem automatisch een persoonlijke map maken voor elke gebruiker (met de accountnaam van de gebruiker). Deze map is standaard alleen toegankelijk voor de vermelde gebruiker.


 • Windows ACL: Hier kunt u kiezen om Windows ACL in of uit te schakelen voor gespecificeerde gedeelde mappen.

Windows ACL

 1. Na het inschakelen van Windows ACL voor een gedeelde map, kan de gedeelde map en alle submappen en bestanden daarin gebruikers- of groepsrechten worden toegewezen.
 2. De volgende gedeelde mappen ondersteunen geen Windows ACL-rechten: Home, Home gebruiker, Fotogalerij, Web, Toezicht, MyArchive, Prullenbak netwerk, virtuele apparaten, externe apparaten (harde USB-stations, optische stations).
 3. Na het inschakelen van Windows ACL, kunt u Bestandsverkenner van ADM of Microsoft Windows Explorer gebruiken om rechten te configureren: Na het uitschakelen van Windows ACL kunt u alleen rechten configureren vanuit Bestandsverkenner van ADM.
 4. Als u Windows ACL inschakelt en vervolgens later besluit om dit uit te schakelen, worden alle bestanden en mappen opnieuw toegewezen met lezen & schrijven-rechten voor alle gebruikers.
 5. Ongeacht of u wel of niet Windows ACL gebruikt, hebben gebruikers nog steeds rechten voor gedeelde mappen en bestanden nodig om bestanden te openen.

 • Map - Toegangsrechten: Toegangsrechten voor gedeelde mappen betreffende het eerste niveau van toegangsrechten die worden onderzocht. U kunt ze hier bewerken.

Toewijzingstabel machtigingen

Toegang weigeren Lezen & schrijven Alleen lezen Geen instellingen
Toegang weigeren Toegang weigeren Toegang weigeren Toegang weigeren Toegang weigeren
Lezen & schrijven Toegang weigeren Lezen & schrijven Lezen & schrijven Lezen & schrijven
Alleen lezen Toegang weigeren Lezen & schrijven Alleen lezen Alleen lezen
Geen instellingen Toegang weigeren Lezen & schrijven Alleen lezen Toegang weigeren

1 : toegangsrechten voor gebruikers voor gedeelde mappen

2 : toegangsrechten voor groepen voor gedeelde mappen

Prioriteit van toegangsrechten: Toegang weigeren Lezen & schrijven Alleen lezen Geen instellingen


 • Gedeelde WORM Mappen:
  ADM 4.2.6 introduceert ondersteuning voor WORM in gedeelde mappen op Btrfs volumes wat kan helpen bij extra bescherming van belangrijke data. Gedeelde mappen die staan op WORM opslag aparaten kan organisaties helpen tegemoet te komen aan verschillende data retentie regelgeving en naleving van standaarden om data te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijzigen en malware. Het inschakelen van WORM functionaliteit zal de prullenbak automatisch uitschakelen voor de gedeelde map.

  WORM Systeem Vereisten: Nimbustor, Nimbustor Gen2, Lockerstor, Lockerstor Gen2, Lockerstor Pro, Flashstor.

Gedeelde WORM Mappen

WORM (Write Once, Read Many) is een data opslag technologie die data toestaat slechts éénmaal geschreven te worden naar een opslag apparaat en voorkomt dat het verwijderd of gewijzigd wordt. Data die opgeslagen is op WORM opslag is onveranderbaar. Dit betekent dat als data eenmaal geschreven is naar een WORM opslag apparaat, het niet meer gewijzigd kan worden. Dit speelt een sleutelrol als het aankomt op het naleven van data beveiliging en vereisten en tevens bij het beschermen tegen ransomware en andere aanvallen.


WORM modus is geactiveerd, het kan niet gedeactiveerd worden.

 • Bestuurs modus:
  Een WORM gedeelde map die ingesteld is op Bestuurlijke Modus staat geen modificatie of verwijderen van bestanden toe binnen de retentie periode. Alleen geautoriseerde beheerders hebben permissies om de WORM gedeelde map te verwijderen, het volume waarin een WORM map staat te verwijderen of de NAS naar fabriekswaarden te herstellen. WORM dient als een toegevoegd stuk bescherming voor kritieke data, doordat kostbare bezittingen afgeschermd worden tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Nalevings modus:
  Als een met WORM beschermde gedeelde map ingesteld is als regelgevende Modus, zijn niet alleen bestanden in die gedeelde map ingesteld als niet te wijzigen of te verwijderen binnen de retentie periode, het weert tevens iedereen die de WORM beschermde map wil verwijderen, net als het volume waarop deze zich bevindt en het weert iedereen die de NAS wil herstellen naar fabriekswaarden. WORM Nalevings Modus zorgt voor het naleven van regelgeving binnen sectoren als financiën en de zorg, waar niet te bewerken data opslag vereist is voor nog meer beveiliging en privacy.

  Opmerking: Het is voor niemand mogelijk een volume te verwijderen en een NAS opnieuw te initialiseren die WORM gedeelde mappen bevat om deze in Nalevings modus te zetten. Systeem beheerders moeten wellicht de relevante instructies opnieuw nogmaals controleren voordat zij deze instellingen toepassen en deze gedeelde map naar nalevings modus wijzigen.


WORM instellingen:

Het auto slot inschakelen betekent dat bestanden automatisch gesloten zijn nadat de uiteindelijke schrijfactie beeindigd is. Na het wegschrijven kunnen ze niet hernoemd, gewijzigd of verwijderd worden voordat een specifieke toegestane periode verstreken is. Voor gedetailleerde instellingen voor individuele bestanden gaat u naar bestands verkenner Meer voor gedetailleerde configuratie.

Bij het aanmaken van een WORM gedeelde map, is het auto-slot standaard uitgeschakeld. Om het auto-slot in te schakelen, moet u mogelijk de volgende opties aanzetten:

 • Auto-slot tijd instellingen:
  Stel de auto-slot tijd hier in, standaard is deze drie uur, maximum is zeven dagen. Selecteren van “Zet direct op slot” zet een bestand op slot zodra deze weggeschreven is.
 • Slot retentie periode:
  Stelt de slot retentie periode in. Standaard is drie jaar, minimum is één dag, en maximum is honderd jaar. U kunt ook kiezen voor een permanent slot.

  WORM voorkomt zelfs dat de systeemtijd gewijzigd kan worden en zo de geblokkeerde periode van de WORM beschermde map verkort kan worden. Als een blokkade tijd is ingesteld, kan deze alleen verlengd, maar niet verkort worden. De werkelijke slot tijd kan langer zijn dan aanvankelijk ingesteld. Slot tijd kan verlengd worden door factoren als systeem afsluiting of losgekoppeld volume.

 • Slot status:
  Bestands slot status van WORM gedeelde mappen ondersteunt “Alleen-toevoegen” en “Onveranderbaar”.
  • Alleen-toevoegen:
   Als een bestand ingesteld is als Alleen-toevoegen, kan dit bestand niet gewijzigd of verwijderd worden. Data kan echter toegevoegd worden aan het eind van een oigineel bestand. Voorbeeld: Kan opnames of logfiles uit het verleden niet wijzigen, maar nieuwe opnames kunnen continue toegevoegd worden.
  • Onveranderbaar:
   Als een bestand is ingesteld als niet te wijzigen, kan dat bestand niet gewijzigd, verwijderd of zijn status aangepast worden.

  Gebruik maken van WORM gedeelde mappen behoudt tevens de integriteit van belangrijke historische documenten en opnames, en beschermt ze tegen modificaties als ze opgeslagen zijn, maar behoudt nog altijd de flexibiliteit om nieuwe gegevens toe te voegen. U kunt overwegen om de vergrendelingsstatus van bestanden in te stellen als "Alleen-toevoegen".Meer informatie

NAS 351: Gedeelde WORM mappen gebruiken