We gebruiken cookies om onze webpagina te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid .

Online Help

Lokale gebruikers

Hier kunt u de lokale gebruikers in het systeem beheren (toevoegen, bewerken of verwijderen) en hun toegangsrechten voor gedeelde mappen toewijzen.

Gebruikersnamen ondersteunen tekenreeksen van meerdere bytes (zoals Chinees, Japans, Koreaans en Cyrillisch) en kunnen maximaal 32 tekens bevatten. Niet ondersteunde tekens omvatten: # $ % * + = [ ] | : ; ” ’ < > , ? /. Gebruikersnamen mogen niet beginnen met @-。en mogen niet beginnen of eindigen met een spatie. Gebruikersnamen mogen geen opeenvolgende spaties bevatten.

Herinnering: als u slechts enkele gebruikers op het systeem hebt, kunt u de toegangsrechten voor elke gebruiker afzonderlijk instellen.

Binnen ADM zijn de toegangsrechten van een individuele gebruiker met betrekking tot gedeelde mappen, afhankelijk van de bestaande toegangsrechten van de gebruiker en van de toegangsrechten van de groep waarbij de gebruiker hoort. Beide sets toegangsrechten worden ten opzichte van elkaar gecontroleerd om de prioriteit vast te stellen. Voor meer gebruiksgemak biedt het systeem een voorbeeldmodus waarmee u eerst een voorbeeld kunt weergeven van alle wijzigingen die u aan de toegangsrechten hebt aangebracht.

 • Importeer gebruikers: U kunt gebruikers accounts creëren in een batch door het importeren van een gebruikerslijst.
  • Om de gebruikerslijst aan te maken:
   Methode 1. Gebruik een Tekstverwerker:
   1. Open een nieuw bestand met een tekstverwerker.。
   2. Geef de gebruikersinformatie in, gebruik de volgende volgorde en scheid ze door een punt-komma (;)
    • Gebruikersnaam
    • Wachtwoord
    • Beschrijving
    • E-mail
    • Quota (GB) (deze instelling zal op alle bestaande volumes worden toegepast)
    • Groep (als u deze gebruiker aan meerdere groepen wilt toevoegen, gebruik dan een komma om de groepsnamen te scheiden)
   3. Ga naar de volgende regel en herhaal stap 2 totdat u alle gebruikers hebt ingvoerd. Elke regel bevat de informatie van één gebruiker.
   4. Bewaar het bestand met UTF-8 encoding.
  • Methode 2. Gebruik Microsoft Excel:
   1. Open een nieuw bestand met Excel.
   2. Geef de gebruikersinfomatie in, in de volgende volgorde en scheid ze per kolom in een enkele rij:
    • Gebruikersnaam
    • Wachtwoord
    • Beschrijving
    • E-mail
    • Quota (GB) (deze instelling zal op alle bestaande volumes worden toegepast)
    • Groep (als u deze gebruiker aan meerdere groepen wilt toevoegen, gebruik dan een komma om de groepsnamen te scheiden)
   3. Ga naar de volgende rij en herhaal stap 2 totdat u alle gebruikers heeft ingevoerd. Elke rij bevat de informatie van één gebruiker.
   4. Bewaar het bestand met UTF-8 encoding en in csv formaat.

    Opmerking
    • Alle velden zijn optioneel behalve gebruikersnaam en wachtwoord.
    • Ge-üpload bestand mag niet goter zijn dan 1MB
    • Ge-üpload bestand kan niet null zijn
    • Het maximaal aantal rij nummers in het ge-üploade bestand kan niet meer zijn dan 4000

Over lokale gebruikers

Na de initialisatie maakt het systeem automatisch gebruikersaccounts voor “admin” en “guest”. “admin” is de standaardbeheerdersaccount en beschikt over de meeste toegangsrechten. Als u dat wenst, kunt u de toegangsrechten en het wachtwoord wijzigen voor deze account. “guest” is de standaardgastaccount die alleen geschikt is voor gebruik met CIFS/SAMBA en AFP. Deze account heeft geen aanmeldings- en verificatierechten. U kunt het wachtwoord dus niet wijzigen.


Toewijzingstabel machtigingen


Toegang weigeren Lezen & schrijven Alleen lezen Geen instellingen
Toegang weigeren Toegang weigeren Toegang weigeren Toegang weigeren Toegang weigeren
Lezen & schrijven Toegang weigeren Lezen & schrijven Lezen & schrijven Lezen & schrijven
Alleen lezen Toegang weigeren Lezen & schrijven Alleen lezen Alleen lezen
Geen instellingen Toegang weigeren Lezen & schrijven Alleen lezen Toegang weigeren

1 :  toegangsrechten voor gebruikers voor gedeelde mappen
1 :  toegangsrechten voor groepen voor gedeelde mappen
Prioriteit van toegangsrechten:Toegang weigeren > Lezen & schrijven > Alleen lezen > Geen instellingen