Korzystamy z ciasteczek, aby ulepszać naszą stronę. Prosimy przeczytać naszą politykę dotyczącą ciasteczek .

NAS 269

Wprowadzenie do serwera pocztowego

Konfiguracja serwera pocztowego na ASUSTOR NAS

2023-05-05

CELE KURSU

Po ukończeniu tego kursu powinieneś być w stanie:

  1. Wysyłać i odbierać pocztę za pomocą Serwera Poczty na ASUSTOR NAS

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunki wstępne kursu:

Nic

Od kursantów oczekuje się praktycznej wiedzy w zakresie:

Serwery pocztowe i nazwy domen

 

AGENDA 

 

 

1. Wprowadzenie do serwera pocztowego

Zainstalowanie serwera poczty ASUSTOR może sprawić, że serwer ASUSTOR NAS stanie się serwerem poczty, który obsługuje protokoły SMTP, IMAP i POP3 oraz jest w stanie wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Możesz scentralizować zarządzanie kontami, tworzyć kopie zapasowe e-maili, dostarczać spersonalizowane ustawienia, takie jak automatyczne przekazywanie i automatyczne odpowiedzi. Ponadto możesz również używać oprogramowania takiego jak Thunderbird lub Outlook do wysyłania, odbierania i zarządzania pocztą.

 

 

2.Konfiguracja NAS

2.1 Rejestrowanie nazwy domeny e-mail

 

KROK 1
-W poniższym przykładzie rejestrujemy się na dedykowaną nazwę domeny z no-ip.com, a następnie dodajemy nazwę hosta (asustorwoody.ddns.net).
Jeśli nie chcesz korzystać z no-ip.com, możesz też skorzystać z CloudID.myasustor.com i złożyć wniosek o let's encrypt.
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=324

- Ustaw adres IP jako adres IP WAN NAS (przykład: 36.226.187.21). Na pulpicie ADM możesz wybrać [Ustawienia]>[Łatwość dostępu]>[DDNS]>[Stan sieci], aby znaleźć aktualny adres IP sieci WAN NAS.

 

KROK 2

-Wprowadź nazwę domeny, w której się zarejestrowałeś, w polu rekordu MX, jak pokazano na poniższej ilustracji. Po wprowadzeniu nazwy domeny kliknij [Aktualizuj hosta].

 

Uwaga1: Musisz zarejestrować nazwę domeny lub korzystać z usługi DDNS, aby serwer pocztowy mógł wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=324

Uwaga2: Musisz utworzyć rekord MX (rekord wymiany poczty) w nazwie domeny, aby serwer pocztowy mógł wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.

2.2 Włączanie usługi DDNS

 - Zaloguj się do ADM i wybierz [Ustawienia] z pulpitu.

 - Wybierz [Łatwość dostępu] > [DDNS].

 - Zaznacz pole wyboru [Włącz usługę DDNS].

Można też skorzystać z CloudID.myasustor.com i złożyć wniosek o let's encrypt.
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=324

 

2.3 Instalacja serwera pocztowego

 

KROK 1

- Zaloguj się do ADM i otwórz [App Central].

-Wybierz [Aplikacje ASUSTOR]>[Serwer poczty], a następnie kliknij przycisk instalacji.2.4 Konfiguracja przekierowania portów dla serwera pocztowego

 

KROK1

- Wybierz [Ustawienia]>[Łatwość dostępu]>[EZ-Router]>[Przekierowanie portów]>[Dodaj].

- Ustaw przekierowanie portów dla usług wskazanych na poniższej ilustracji, a następnie kliknij [OK]. 

Uwaga: Wszystkie porty związane z serwerem pocztowym są wymienione w poniższej tabeli:

Usługa serwera pocztowego

Domyślny numer portu

SMTP

25

SMTP-SSL

465

POP3

110

POP3s (SSL/TLS)

995

IMAP

143

IMAPs (SSL/TLS)

993


3. Konfiguracja serwera pocztowego

3.1 Włączanie i konfiguracja SMTP

KROK 1

-Wybierz kartę [SMTP], a następnie zaznacz pole wyboru [Włącz SMTP].

- Wprowadź nazwę swojej domeny (w naszym przykładzie asustormail.ddns.net), a następnie kliknij [Zastosuj].
Można też skorzystać z poprzedniego [asustorwoody.ddns.net ] lub CloudID.myasustor.com.


 

Uwaga 4: Maksymalny rozmiar pojedynczego elementu wiadomości e-mail to 50 MB.

Uwaga 5: Maksymalna pojemność pojedynczego konta e-mail to 100 GB.

 

3.1.1 Dodawanie wielu nazw domen SMTP

KROK 1

Kliknij przycisk [ + ], jak pokazano na poniższym rysunku.


 

Powinno się teraz pojawić okno [Domena]. Kliknij przycisk [+].

 

-Wprowadź nazwę domeny, a następnie kliknij [OK]. W naszym przykładzie wpisujemy asustorwoody.ddns.net.

 

- Teraz możesz zobaczyć swoją nowo dodaną nazwę domeny w oknie [Domena].

- Kliknij [OK].3.1.2 Wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem serwera przekazującego SMTP innej firmy

Większość dostawców usług internetowych blokuje lub zwraca wiadomości e-mail wysyłane z nieznanych domen.  Jeśli nie możesz wysyłać wiadomości e-mail ze swojej domeny, musisz wysyłać wiadomości e-mail przez inne serwery SMTP.

 

KROK 1

- Zaznacz pole wyboru [Włącz przekaźnik SMTP], a następnie wypełnij wymagane pola.

-Kliknij [Zastosuj], gdy skończysz.3.2 Włączanie
 i konfigurowanie IMAP/POP3

- Możesz włączyć [POP3], [POP3 (SSL/TLS)], [IMAP] lub [IMAP (SSL/TLS)], aby zachować wszystkie wiadomości e-mail na serwerze pocztowym lub pobrać je do własnego oprogramowania pocztowego (np. Thunderbird itp.)

 3.3 Bezpieczeństwo

3.3.1 Filtr spamu

KROK 1

— Aby włączyć filtr spamu, wybierz kartę [Zabezpieczenia], a następnie zaznacz pole wyboru [Włącz filtr spamu]. Kliknij [Zastosuj], gdy skończysz.3.3.2 Konfiguracja czarnej i białej listy dla serwera pocztowego

 

KROK 1

- W zakładce [Zabezpieczenia] kliknij przycisk [Ustawienia czarno-białej listy].KROK 2

-Kliknij przycisk [+], aby dodać do Czarnej i Białej Listy.KROK 3

- Skonfiguruj warunek i akcję, a następnie kliknij [OK] po zakończeniu.KROK 4

- Teraz będziesz mógł zobaczyć swój nowo dodany warunek i akcję na czarno-białej liście.

- Kliknij [OK].


 

 3.3.3 Antywirus


KROK 1

-Aby włączyć program antywirusowy, zaznacz pole wyboru [Włącz antywirus], a następnie kliknij [Zastosuj].

 

 KROK 2

— Kliknij przycisk [Aktualizuj definicje wirusów], aby upewnić się, że definicje wirusów są aktualne.

 

Uwaga 6: Jeśli chcesz włączyć program antywirusowy, upewnij się, że pamięć zainstalowana na serwerze NAS jest większa niż 2 GB.

3.4 Konfiguracja aliasów serwera pocztowego

Możesz utworzyć alias, aby połączyć wiele adresów e-mail w jeden. Możesz wybrać członków aliasu spośród użytkowników i grup ASUSTOR NAS.

 

KROK 1

- W zakładce [Alias] kliknij przycisk [Dodaj].KROK 2

— Wprowadź nazwę aliasu, a następnie wybierz użytkowników lub grupy do dodania do aliasu. Po zakończeniu kliknij [OK].3.5 Kolejka
W zakładce [Kolejka] będziesz mógł sprawdzić wszystkie elementy w kolejce poczty. Tutaj zostanie wyświetlona data, nadawca, odbiorca, rozmiar i status każdego elementu. Możesz także przeszukiwać i eksportować (plik CSV) kolejkę.

3.6 Dziennik poczty

W zakładce [Dziennik poczty] będziesz mógł znaleźć pełny zapis wszystkich wysłanych i odebranych wiadomości e-mail, w tym godzinę, nadawcę, odbiorcę, rozmiar i status każdego elementu. Możesz także przeszukiwać i eksportować dziennik poczty (plik CSV).

 3.7 Tworzenie kopii zapasowej wiadomości e-mail

KROK 1

- W zakładce [Kopia zapasowa] kliknij przycisk [Utwórz], aby utworzyć nowe zadanie kopii zapasowej.KROK 2

-Wybierz folder docelowy, do którego chcesz utworzyć kopię zapasową, a następnie kliknij [Dalej].KROK 3

- Zaznacz pole wyboru [Utwórz kopię zapasową] lub [Zaplanowana kopia zapasowa], a następnie kliknij [Dalej].KROK 4

-Potwierdź skonfigurowane ustawienia, a po zakończeniu kliknij [Zakończ].3.8 Konfiguracja spersonalizowanych ustawień na serwerze pocztowym

Konfigurowanie automatycznego przekazywania

 

KROK 1

 - Na karcie [Osobiste] zaznacz pole wyboru [Włącz automatyczne przekazywanie], wprowadź adres e-mail, na który ma być przekazywana poczta e-mail, a następnie kliknij [Zastosuj].
Konfiguracja automatycznej odpowiedzi

KROK 1

W zakładce [Osobiste] zaznacz pole wyboru [Włącz automatyczną odpowiedź], wprowadź temat i wiadomość, a następnie kliknij [Zastosuj].4. Używanie Thunderbirda do wysyłania i odbierania poczty

 

 

KROK 1

-Kliknij na [E-mail].

 

KROK 2

-Kliknij przycisk [Pomiń to i użyj mojego istniejącego adresu e-mail].

 

KROK 3

-Wypełnij pola swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i hasła, a następnie kliknij [Kontynuuj].

 

[Nazwa]: Wpisz dowolne słowa. 

[Adres e-mail]: Możesz użyć konta NAS plus@DDNS nazwa hosta. Na przykład, admin@asustorwoody.ddns.net.  Lub admin@dqe01.myasustor.com, jeśli chcesz użyć go z myasustor.com.

[Hasło]: Jeśli używasz konta NAS, wprowadź hasło do konta NAS.

 

KROK 4

-Wybierz [IMAP] lub [POP3], aby połączyć się z serwerem pocztowym na ASUSTOR NAS, a następnie kliknij [Gotowe].

 

 

- Możesz teraz używać Thunderbirda do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.


 

5. Używanie programu Outlook do wysyłania i odbierania poczty

KROK 1

-Kliknij na [Info].


KROK 2

-Kliknij na [Ustawienia konta].


KROK
3

-Kliknij na [Nowy].


KROK
4

-Wypełnij pola dotyczące imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a następnie kliknij na[Kontynuuj].

[Nazwa]: Wpisz dowolne słowa. 

[Adres e-mail]: Możesz użyć konta NAS plus@DDNS nazwa hosta. Na przykład admin@asustorwoody.ddns.net.  Lub admin@dqe01.myasustor.com, jeśli chcesz użyć go z myasustor.com.

[Hasło]: Jeśli używasz konta NAS, wprowadź hasło do konta NAS.


KROK 5
-Możesz teraz używać programu Outlook do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy artykuł był pomocny? Tak / Nie