เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการใช้งานเว็บเพจ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้เพิ่มเติม

 • สำรองข้อมูลและการกู้คืน
 • ง่ายต่อการเชื่อมต่อ
 • ความบันเทิงในบ้าน
 • เซิร์ฟเวอร์โฮสติ้ง
 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การบริหารการจัดเก็บข้อมูล
 • ระบบและความปลอดภัยของข้อมูล
 • การเฝ้าระวัง Video
 • ASUSTOR NAS 華芸 ป้องกันไวรัส

  ปกป้องข้อมูลบน NAS ของคุณ ด้วยการฆ่า Malware ตั้งแต่ต้นทาง

  ป้องกันไม่ให้ Malware เข้ามาติดผู้ใช้อื่นๆหรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ . Antivirus App ของ ASUSTOR จะปกป้องข้อมูลของคุณ และป้องกันไม่ให้ Malware กระจายไปยังส่วนอื่นๆได้เป็นอย่างดี

  Asustor NAS 華芸 ปกป้องข้อมูลบน NAS ของคุณ ด้วยการฆ่า Malware ตั้งแต่ต้นทาง