เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการใช้งานเว็บเพจ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้เพิ่มเติม

NAS กวดวิชา - ASUSTOR College

สนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASUSTOR NAS ของคุณหรือไม่

ASUSTOR วิทยาลัยให้ความหลากหลายของง่ายต่อการปฏิบัติตามหลักสูตรที่ช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ NAS. หลักสูตรจำแนกตามระดับความยากลำบากและหัวข้อที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณ ระดับความรู้และความต้องการ.

รับป้ายเหรียญตราโดยการทำแบบทดสอบของ ASUSTOR College
หลังจากทำแบบทดสอบในแต่ละระดับเสร็จแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมใบรับรองพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม
ใบรับรองระดับ 4 ยังไม่เปิดให้บริการ
ระดับ: 4
ระดับ: 3
ระดับ: 2
ระดับ: 1
0
ทั่วไป
1
ทบทวน
2
เครือข่าย
3
มัลติมีเดีย
4
อื่น ๆ
5
Backup & amp; คุ้มครองข้อมูล
6
Home & amp; SOHO แอพลิเคชัน
7
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

ระดับ: 1

NAS 101
A basic overview of ASUSTOR NAS along with some if its features and benefits. ทดสอบไป
NAS 102
An overview of the file transfer protocols supported by ASUSTOR NAS. ทดสอบไป
NAS 103
Learn how to use Wake-on-LAN with your ASUSTOR NAS. ทดสอบไป
NAS 104
Learn how to use Sleep Mode with your ASUSTOR NAS. ทดสอบไป
NAS 105
Learn how to access the TCP/IP settings on your NAS and test it for connectivity. ทดสอบไป
NAS 106
Set up a network drive and access your NAS using Microsoft Windows. ทดสอบไป
NAS 107
Learn how to use Control Center to perform basic mangement on your ASUSTOR NAS. ทดสอบไป
NAS 108
A course about accessing your NAS using macOS and executing backup jobs using Time Machine. ทดสอบไป
NAS 109
Using Linux to access files on your NAS via Samba, FTP, NFS, WebDAV and SSH ทดสอบไป
NAS 110
Learn how to use Access Control ทดสอบไป
NAS 112
Understanding how to use Wake on WAN on an ASUSTOR NAS ทดสอบไป
NAS 121
Accessing your ASUSTOR NAS through the Internet
NAS 122
Learn how to enhance ADM account security by enabling 2-step verification ทดสอบไป
NAS 123
Set up SMB Multichannel for greater SMB performance
NAS 131
Understanding the features and operation of ASUSTOR Live. ทดสอบไป
NAS 135
Learn how to install, customize and use ASUSTOR Portal ทดสอบไป
NAS 136
Learn how to control ASUSTOR Portal with the ASUSTOR Remote Control and AiRemote. ทดสอบไป
NAS 138
Use LooksGood to play and manage videos ทดสอบไป
NAS 139
Using Media Converter to convert video files ทดสอบไป
NAS 140
Introduction to SoundsGood ทดสอบไป
NAS 145
Use Portainer to pull images and deploy containers in ASUSTOR NAS ทดสอบไป
NAS 151
Learn how to remove existing NAS login credentials from Windows. ทดสอบไป
NAS 159
A course about using Time Machine in conjuction with your NAS and a multi-user environment. ทดสอบไป
NAS 160
How to access exFAT storage devices on ASUSTOR NAS ? ทดสอบไป
NAS 161
Learn how to set up an start using Surveillance Center. ทดสอบไป
NAS 162
Learn how to use Download Center to execute BitTorrent and HTTP/FTP downloads. ทดสอบไป
NAS 163
Learn how to connect and use your Xiaomi webcam on an ASUSTOR NAS. ทดสอบไป
NAS 165
Stream music from your ASUSTOR NAS using iTunes Server or OwnTone ทดสอบไป
NAS 168
An introduction to UPnP Media Server V2/ MiniDLNA and streaming media to UPnP/DLNA compatible devices. ทดสอบไป
NAS 171
Learn how to batch create and import User accounts in ADM ทดสอบไป

ระดับ: 2

NAS 201
Learn how to configure push notifications for your NAS ทดสอบไป
NAS 202
Learn how to speed up your NAS by using SSD caching. ทดสอบไป
NAS 206
Connect your NAS to a Windows Active Directory domain ทดสอบไป
NAS 208
Connect to your NAS via WebDAV using a variety of different devices ทดสอบไป
NAS 221
Connecting your ASUSTOR NAS to the Internet using EZ-Connect ทดสอบไป
NAS 224
Manually configuring your NAS connection to the Internet ทดสอบไป
NAS 225
Connect to FTP sites and transfer files ทดสอบไป
NAS 226
Enable your NAS as a DHCP server to automatically assign IP address to all network devices ทดสอบไป
NAS 227
Introduction to AEC (ASUSTOR EZ Connect) ทดสอบไป
NAS 228
Learn how to set up and use EZ Sync here! ทดสอบไป
NAS 234
Understand and use the basic functions in AiMusic ทดสอบไป
NAS 235
Learn how to use Plex Media Server on an ASUSTOR NAS ทดสอบไป
NAS 236
Learn how to use Photo Gallery 3 and AiFoto 3 to share and manage photos to and from a NAS ทดสอบไป
NAS 242
Learn to AiMaster on your mobile devices ทดสอบไป
NAS 243
Access and manage files on your NAS with iOS and Android devices ทดสอบไป
NAS 244
Set up a Subversion server on your ASUSTOR NAS ทดสอบไป
NAS 246
Watch videos and stream digital TV on your mobile device with AiVideos ทดสอบไป
NAS 248
Using Apple TV to play videos straight from your NAS. ทดสอบไป
NAS 249
Configure and run Virtual Machines on ASUSTOR NAS with VirtualBox ทดสอบไป
NAS 250
Learn how to use DataSync Center to sync files with cloud storage. ทดสอบไป
NAS 251
An overview of RAID and creating RAID volumes on the NAS. ทดสอบไป
NAS 252
Learn how to use Snapshot Center for data backup, restore and management ทดสอบไป
NAS 253
Learn how to use Backup Plan with your ASUSTOR NAS. ทดสอบไป
NAS 254
Learn to use Cloud Backup Center to backup data from your ASUSTOR NAS to Amazon S3. ทดสอบไป
NAS 255
Create and use a MyArchive hard drive ทดสอบไป
NAS 257
Backup data to and from your NAS using FTP ทดสอบไป
NAS 259
Learn how to create and execute Rsync backup jobs to a remote ASUSTOR NAS ทดสอบไป
NAS 261
An overview of Surveillance Center's various settings. ทดสอบไป
NAS 262
Add and manage cameralicenses in Surveillance Center ทดสอบไป
NAS 265
Learn how to automate your torrent downloads using RSS feeds and Download Center. ทดสอบไป
NAS 269
Configure Mail Server on Your ASUSTOR NAS ทดสอบไป
NAS 271
Introduces the basics of ASUSTOR NAS MIB files ทดสอบไป
NAS 272
Enable your NAS as a Syslog Server to centrally manage the logs from all network devices ทดสอบไป
NAS 273
How to use NextCloud with OnlyOffice for collaboration ทดสอบไป

ระดับ: 3

NAS 307
An overview of link aggregation and how to set it up on your NAS. ทดสอบไป
NAS 308
Learn about iSCSI and how to use it in conjunction with your NAS ทดสอบไป
NAS 309
Expand Dahua XVR Storage Capacity with an ASUSTOR NAS
NAS 321
Hosting websites with the virtual host function and using DDNS service with ASUSTOR NAS ทดสอบไป
NAS 322
Connect your ASUSTOR NAS to a VPN network ทดสอบไป
NAS 323
Use your NAS as a VPN Server and connect to it using Windows and Mac ทดสอบไป
NAS 324
Learn how to install a certificate to your ASUSTOR NAS and enable HTTPS ทดสอบไป
NAS 325
Making your NAS and apps secure ทดสอบไป
NAS 343
Learn how to migrate your hard disks and data to a different ASUSTOR NAS. ทดสอบไป
NAS 344
Mount personal and shared CIFS folders to your NAS ทดสอบไป
NAS 352
Learn how to migrate storage volumes to a higher RAID level and expand their storage capacity. ทดสอบไป
NAS 353
Mitigate ransomware and malware risks ทดสอบไป

ระดับ: 4

NAS 471
Learn how to use Windows ACL to manage data access permissions on your ASUSTOR NAS. ทดสอบไป

วิดีโอ

Using WebDAV with Windows 95, 98 and Windows Me

Using WebDAV with Windows 95, 98 and Windows Me

Using Final Cut Pro with your ASUSTOR NAS

Using Final Cut Pro with your ASUSTOR NAS

ASUSTOR College Episode 105 - Introduction to Networking

ASUSTOR College Episode 105 - Introduction to Networking

ASUSTOR College Episode 228 - Introducing EZ Sync

ASUSTOR College Episode 228 - Introducing EZ Sync

ASUSTOR College 151 - Removing NAS Credentials from Microsoft Windows

ASUSTOR College 151 - Removing NAS Credentials from Microsoft Windows

ASUSTOR College Bonus Video - Installing ADM to your SSDs

ASUSTOR College Bonus Video - Installing ADM to your SSDs

ASUSTOR College Episode 202 - Using SSD Caching on your ASUSTOR NAS

ASUSTOR College Episode 202 - Using SSD Caching on your ASUSTOR NAS

Setting up Your New ASUSTOR NAS

Setting up Your New ASUSTOR NAS

Migrating from Google Photos to Photo Gallery 3 in 45 Seconds

Migrating from Google Photos to Photo Gallery 3 in 45 Seconds

ASUSTOR College 249-II Setting up Virtualbox (Linux)

ASUSTOR College 249-II Setting up Virtualbox (Linux)

ASUSTOR College 249-I Setting up Virtualbox (Windows)

ASUSTOR College 249-I Setting up Virtualbox (Windows)

Setting Up a Storage Volume on an M.2 SSD in an ASUSTOR NAS

Setting Up a Storage Volume on an M.2 SSD in an ASUSTOR NAS

Connecting your AS-U2.5G2 to the included USB-A Adapter

Connecting your AS-U2.5G2 to the included USB-A Adapter

Episode 360 - Installing and Setting Up VPN Server on your ASUSTOR NAS

Episode 360 - Installing and Setting Up VPN Server on your ASUSTOR NAS

Setting up RAID On your ASUSTOR NAS

Setting up RAID On your ASUSTOR NAS

Adding HTTP Secure to your NAS

Adding HTTP Secure to your NAS

Using Portainer with an ASUSTOR NAS

Using Portainer with an ASUSTOR NAS

Using your ASUSTOR NAS with Adobe

Using your ASUSTOR NAS with Adobe

Connecting to a VPN with your ASUSTOR NAS

Connecting to a VPN with your ASUSTOR NAS

Using AiFoto 3 and Photo Gallery with your ASUSTOR NAS

Using AiFoto 3 and Photo Gallery with your ASUSTOR NAS

Installing SSDs on your Lockerstor 2 and 4 NAS

Installing SSDs on your Lockerstor 2 and 4 NAS

Using an Asustor NAS with Apple Mac OS for Time Machine Backup – Asustor College 108

Using an Asustor NAS with Apple Mac OS for Time Machine Backup – Asustor College 108

Using your ASUSTOR NAS on macOS

Using your ASUSTOR NAS on macOS

ASUSTOR College Episode 11 - Snapshots and Btrfs

ASUSTOR College Episode 11 - Snapshots and Btrfs

ASUSTOR College Episode 10 - Introducing iSCSI

ASUSTOR College Episode 10 - Introducing iSCSI

ASUSTOR College Episode 4 - Using an ASUSTOR NAS on Microsoft Windows Part I

ASUSTOR College Episode 4 - Using an ASUSTOR NAS on Microsoft Windows Part I

How to synchronize your devices anywhere you go by using AiData?

How to synchronize your devices anywhere you go by using AiData?

ASUSTOR College Episode 6 - Introducing Sleep Mode

ASUSTOR College Episode 6 - Introducing Sleep Mode

ASUSTOR College Episode 8 - NAS-NAS Backup II - FTP

ASUSTOR College Episode 8 - NAS-NAS Backup II - FTP

ASUSTOR College Episode 9 - Introducing Surveillance Center

ASUSTOR College Episode 9 - Introducing Surveillance Center

ASUSTOR College Episode 7 - NAS-NAS Backup I - Rsync

ASUSTOR College Episode 7 - NAS-NAS Backup I - Rsync

The All New AS40T Series by ASUSTOR. Spoiler alert: It's Fast!

The All New AS40T Series by ASUSTOR. Spoiler alert: It's Fast!

How to remotely access your ASUSTOR NAS without the hassle? (EZ Connect)

How to remotely access your ASUSTOR NAS without the hassle? (EZ Connect)

ASUSTOR College Episode 1 - System Migration

ASUSTOR College Episode 1 - System Migration

How to Back Up Data to your Asustor NAS?

How to Back Up Data to your Asustor NAS?

How to set up a network drive using Windows.

How to set up a network drive using Windows.

ASUSTOR 10G NAS, AS40 Series Introduction

ASUSTOR 10G NAS, AS40 Series Introduction

Playing Music from SoundsGood to your Audio System with ASUSTOR NAS

Playing Music from SoundsGood to your Audio System with ASUSTOR NAS

[How-to] RAM Installation for AS50, 51, 61, 62, 70 series (French)

[How-to] RAM Installation for AS50, 51, 61, 62, 70 series (French)

影片敎學:如何更換 ASUSTOR NAS記憶體 (中文)

影片敎學:如何更換 ASUSTOR NAS記憶體 (中文)

影片敎學:如何更換 ASUSTOR NAS記憶體 (中文)

影片敎學:如何更換 ASUSTOR NAS記憶體 (中文)

ASUSTOR AS5 & AS61/62 Series RAM Installation

ASUSTOR AS5 & AS61/62 Series RAM Installation

ASUSTOR AS31 & AS10 Series

ASUSTOR AS31 & AS10 Series

Enjoy Music From Spotify on Your ASUSTOR NAS

Enjoy Music From Spotify on Your ASUSTOR NAS

Playing Music from ASUSTOR NAS with a Sonos Wireless Speaker

Playing Music from ASUSTOR NAS with a Sonos Wireless Speaker

ASUSTOR NAS - Playing Videos with AiVideos

ASUSTOR NAS - Playing Videos with AiVideos

ASUSTOR NAS - Playing Videos With Google Chromecast and AiVideos

ASUSTOR NAS - Playing Videos With Google Chromecast and AiVideos

Initializing Your NAS with Your Phone

Initializing Your NAS with Your Phone

ASUSTOR NAS 70T Series RAM Installation

ASUSTOR NAS 70T Series RAM Installation

ASUSTOR - Playing Music with AiMusic

ASUSTOR - Playing Music with AiMusic

Accessing your ASUSTOR NAS from a Mac

Accessing your ASUSTOR NAS from a Mac

ASUSTOR - Introducing Scheduled Night Mode and Disk Hibernation Indicators

ASUSTOR - Introducing Scheduled Night Mode and Disk Hibernation Indicators

Instantly Find and Share Files From Your ASUSTOR NAS

Instantly Find and Share Files From Your ASUSTOR NAS

ASUSTOR Surveillance Center - New Year Edition

ASUSTOR Surveillance Center - New Year Edition

Turn Your ASUSTOR NAS Into a Hi-Fi Stereo System - Part I

Turn Your ASUSTOR NAS Into a Hi-Fi Stereo System - Part I

Turn Your ASUSTOR NAS Into a Hi-Fi Stereo System - Part II

Turn Your ASUSTOR NAS Into a Hi-Fi Stereo System - Part II

ASUSTOR NAS: Your Cloud and Beyond

ASUSTOR NAS: Your Cloud and Beyond

Introducing the ASUSTOR AS 3 Series

Introducing the ASUSTOR AS 3 Series

ASUSTOR ADM 網路喚醒功能

ASUSTOR ADM 網路喚醒功能

Using Wake-on-LAN with ASUSTOR NAS

Using Wake-on-LAN with ASUSTOR NAS

Accessing Your ASUSTOR NAS Part 3 (Windows)

Accessing Your ASUSTOR NAS Part 3 (Windows)

Accessing Your ASUSTOR NAS Part 2 (Windows)

Accessing Your ASUSTOR NAS Part 2 (Windows)

Accessing Your ASUSTOR NAS Part 1 (Windows)

Accessing Your ASUSTOR NAS Part 1 (Windows)