เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการใช้งานเว็บเพจ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้เพิ่มเติม

 • การควบคุมการเข้าถึง
 • สำรองข้อมูลและการกู้คืน
 • เซิร์ฟเวอร์โฮสติ้ง
 • การบริหารการจัดเก็บข้อมูล
 • ระบบและความปลอดภัยของข้อมูล
 • โซลูชั่น virtualization
 • การเฝ้าระวัง Video
 • เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • ASUSTOR NAS 華芸 SMB 3.0

  ประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

  ระบบปฏิบัติการ ADM รองรัับ SMB 2.0/3.0 เพื่อช่วยลดอุปสรรค์ของ Traffic ในเครือข่าย ในขณะที่ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนถ่ายไฟล์ได้เป็นอย่างดี . ในการทดสอบของ ASUSTOR พบว่า SMB 2.0/3.0 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายใน Windows ได้ประมาณ 30-50% . SMB 2.0/3.0 ยังคงเพิ่มจำนวน Client ของ Windows ให้สามารถเข้าถึงไฟล์ได้พร้อมกัน ทำให้ระบบปฏิบัติการ ADM เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ Microsoft Network ใน Scale ใหญ่

  Asustor NAS 華芸 ประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน