เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการใช้งานเว็บเพจ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้เพิ่มเติม

Best Adobe storage NAS for Content Creator

Editing on a NAS

Best Adobe storage NAS for Content Creator

Enlarge your Final Cut Pro Library

Best Adobe storage NAS for Content Creator

Live collaboration on projects

Best Adobe storage NAS for Content Creator

Secure

Big Enough for your Final Cut Pro Library

Apple’s MacBook and MacBook Pro laptops are lightweight, very portable laptops while offering high performance for content creators, however, this does not come without limits. The storage configuration, while fast, is soldered onto the motherboard and is limited to the options Apple provides you at checkout, making upgrades nearly impossible. While this makes the internal storage possibly suitable for occasional creation of content, professional content creators may find the maximum of 8 TB of storage insufficient for long-term work. Video resolutions are higher than ever and many content creators use 8K footage in their workflow, causing creators to look for solutions to archive and keep footage in alternative storage solutions.

At the time of writing, the new M1 Macs, both desktop Macs and MacBooks cannot be upgraded. With Apple slowly taking away the ability to replace components, it is imperative that storage needs are considered. A professional content creator may require more than what the MacBook or iMac offer. With ever-increasing storage requirements from content creators, an ASUSTOR NAS often exceeds the expectation of content creators. Most current models of ASUSTOR NAS devices offer faster-than-Gigabit speeds, ensuring an ASUSTOR NAS not only brings the capacity you need, but makes the experience seamless. ASUSTOR NAS devices support collaboration in addition to the advantages of high-capacity storage space to make teamwork efficient and seamless. Even if you replace your Mac, an ASUSTOR NAS ensures you can pick up where you and your teammates left off.

data_protection

Your ASUSTOR Brings Virtually Unlimited Potential to Final Cut Pro

Archiving and unfinished raw content are among the most common storage problems content creators encounter when working on a Mac. Final Cut Pro Libraries can grow rapidly and out of control. Content creators often turn to USB external drives to store material for Final Cut Pro. When using a Mac, especially portable Macs like the MacBook Pro, external drives are often connected and disconnected, which can lead to wear and tear of the port. External drives are also inconvenient as the files cannot be conveniently shared with coworkers or collaborators and external drives are susceptible to damage in ways a NAS is not. A NAS remains stationary while digitally making your files available to you while an external drive is portable, increasing the risk of drops, spills or other types of damage.

data_protection

Enabling Efficient Workflows with 2.5-Gigabit Ethernet and Faster

Use an ASUSTOR NAS to create the best hybrid cloud device for your projects. With support for SMB, AFP, NFS and Time Machine, an ASUSTOR NAS is the best data backup solution for Macs. ASUSTOR NAS devices largely have abandoned Gigabit Ethernet and instead utilize 2.5-Gigabit Ethernet and/or 10-Gigabit Ethernet to seamlessly add storage to what otherwise are non-upgradeable computers. Ensure that you’ll never have to delete an archived project again with the extreme capacity an ASUSTOR makes available for content creation. ASUSTOR NAS devices support editing and archiving of content made by Final Cut Pro, DaVinci and Adobe Premiere. Need even more space? Connect multiple expansion units and take advantage of ASUSTOR’s live-upgrade capabilities to ensure you never run out of space.

data_protection

Directly Edit on your NAS from your MacBook Pro

The most appropriate tool gets the job done well and ASUSTOR is the right tool for the job. Since ASUSTOR NAS devices largely come with faster-than-Gigabit Ethernet ports, the increased speed supports collaboration between teammates while ensuring there is enough bandwidth to go around. Edit videos with ease directly on an ASUSTOR NAS as projects do not need to be opened locally. With high amounts of capacity and speed, there is virtually no delay or lag when editing, encoding and exporting videos on an ASUSTOR NAS while share links can be provided immediately to customers for approval, saving both time and money.

data_protection

Started in Canada – Finished in Italy

Store your created content and libraries directly on your NAS while ensuring data is protected with cloud and NAS-NAS backups. Collaborate both inside the office and across time zones with easy and seamless collaboration on an ASUSTOR NAS. Store your created content and libraries directly on your NAS while ensuring data is protected with cloud and NAS-NAS backups. Collaborate both inside the office and across time zones with easy and seamless collaboration on an ASUSTOR NAS.

Not all teams work together in the same location. Depending on the needs of a team, content creation can span multiple countries. Content creators need a workflow that is efficient in both communication and collaboration between partners in what are often tight schedules. An ASUSTOR NAS provides a variety of methods that protect and back up data both locally and remotely while also making it easy to share data that include, but are not limited to local backups, backups to other ASUSTOR NAS devices, remote synchronizations with ASUSTOR EZ Sync and cloud backups with Datasync Center. Taking advantage of these methods will ensure maximum protection from data loss.

data_protection

Compatible with your MacBook Pro

ASUSTOR NAS devices are compatible with all types of high capacity SATA hard drives sold today. Whether you are at home or in the office, your MacBook Pro and other Mac computers can take advantage of using Safari, SMB, AFP and NFS to connect to your NAS while AiData for your iPhone, iPad or Android device ensures even your smartphone or tablet is never far away from your data. Your ASUSTOR NAS can also ensure your Mac is protected by supporting Time Machine, Apple’s premiere backup feature, ensuring even your computer is protected at all times.

* Aidata will support ipad from the next version.

data_protection

Video Streaming and Playback

Watching stored videos on a NAS is easy and can done on a computer, smartphone or set top box. ASUSTOR NAS devices with transcoding will automatically convert the files to the appropriate resolution designed for the device to ensure smooth playback on almost any type of screen.

data_protection

Protected with RAID

RAID is supported by ASUSTOR NAS devices. Install at least two hard drives to add protection from drive failure. A RAID array can protect data from hard drive failure while in some cases, increase drive performance. Your ASUSTOR NAS will remind you when one of your hard drives fails. Simply replace the malfunctioning hard drive with a new one to rebuild the array with all of your data intact.

data_protection

Turning your NAS into a Time Machine

ASUSTOR NAS supports Time Machine on macOS. Back up your Mac in its entirety directly to your NAS. All ASUSTOR NAS devices are optimized for the Mac to bring a seamless experience.

data_protection

MyArchive Brings Virtually Unlimited Archive Storage

ASUSTOR MyArchive cold backup technology turns the NAS into a hot-swappable cold-storage machine. Use MyArchive to archive projects that may need to be accessed in the future, but are not in active development. If needed, a MyArchive drive can be inserted into any ASUSTOR NAS to view and access files and ejected when data is no longer needed.

data_protection

สร้างสรรค์มาเพื่อบ้านในยุคดิจิตอล

ปกป้องข้อมูลของคุณจากการสุญหาย เสียหาย หรือการโจมดี ด้วย Drivestor 2 Pro. NAS จากทาง ASUSTOR มีการป้องกันที่ดีกว่าด้วยระบบปฏิบัติการ ADM ที่ใช้พื้นฐาน Linux ภายในมี Firewall Build-in ในตัว, ClamAV Antivirus, MyArchive และอุปกรณ์ในการช่วยทำ Backup อีกหลายตัว เพื่อป้องกันการโจมตีจาก Ransomware ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ป้องกันการโจมตีผ่านเครือข่าย

 • Firewall
 • ADM Defender

โอนถ่ายข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

 • เชื่อมต่อ VPN
 • เชื่อมต่อโดย SSL Certificate
 • Logout โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลภายใน

 • Backup MyArchive แบบ Offline
 • เข้ารหัส Folder มาตรฐาน AES-256
 • Software Antivirus - ClamAV

ควบคุมการเข้าถึง

 • การแบ่งแยก File,Folder,App
 • การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
 • Wake-on-LAN (WOL)
 • Wake-on-WAN (WAN)

data_protection

related resources