เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการใช้งานเว็บเพจ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้เพิ่มเติม

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ASUSTOR การรับฟังปัญหา

ASUSTOR มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา เราสนับสนุนให้นักพัฒนาและบุลคลทั่วไปสามารถรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือสิ่งปกติที่พบในผลิตภัณฑ์ ASUSTOR ไปยังทีมสนับสนุนด้านความปลอดภัยของ ASUSTOR

รายงานช่องโหว่

เพื่อจะรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิภัณฑ์ของ ASUSTOR โปรดใช้การเข้ารหัสยืนยันตัวตนแบบ PGP กับข้อความในอีเมลของคุณ และรายงานปัญหามาที่ security@asustor.com. อีเมลนี้จะไม่สามารถตอบกลับข้อความได้ หากต้อการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค สามารถส่ง Ticket มาได้ที่ ศูนย์บริการทางด้านเทคนิค ของเราได้ทันที

ข้อมูลการเข้ารหัสแบบ PGP

เราขอแนะนำให้ใช้การเข้ารหัสยืนยันตัวตน PGP ด้านล่างเพื่อเข้ารหัสอีเมลของคุณสำหรับการรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยมายัง ASUSTOR

การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ ASUSTOR

เพื่อเป็นการปกป้องผู้ใช้ ASUSTOR จะไม่ประกาศให้สาธารณะทราบถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจนกว่าการแก้ไขจะพร้อมใช้งาน หรือจะไม่มีการรีลีสรายละเอียดที่แท้จริงของช่องโหว่ดังกล่าว เมื่อการแก้ไขพร้อมใช้งานแล้ว ช่องโหว่จะได้รับการประกาศบนเว็บไซต์ทางการของ ASUSTOR

Advisory Severity Status Last Updated
AS-2022-008: ADM Critical Resolved 2022-06-14
AS-2022-007: OpenSSL Moderate Resolved 2022-05-30
AS-2022-006: Netatalk Important Resolved 2022-05-06
AS-2022-005: Apache HTTP Server Important Resolved 2022-05-16
AS-2022-004: OpenSSL Moderate Resolved 2022-03-29
AS-2022-003: Linux Kernel Not affected Resolved 2022-03-11
AS-2022-002: ADM Critical Resolved 2022-03-28
AS-2022-001: Samba Important Resolved 2022-02-15
AS-2021-001: Log4Shell (Log4j 2) Not affected Resolved 2021-12-16