เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการใช้งานเว็บเพจ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้เพิ่มเติม

News

ชอบเนื้อหานี้ใช่ไหม ? กดติดตามเพื่อรับอัปเดทเพิ่มเติม ใช่ / ไม่
Email:

2022-08-11 AiMusic 2.2.3 for Android is now available at Google Play.
2022-07-19 ADM 4.0.5.RVI1 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-07-15 [ADM 3 Retirement Announcement] ASUSTOR will be discontinuing support for ADM 3 on August 31, 2022.
2022-07-13 ADM 4.1.0.RJD1 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-07-07 ADM 4.1.0.RJ72 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-06-14 ADM 4.0.5.RUE3 and ADM 3.5.9.RUE3 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-06-08 [ADM Support Status Announcement] ADM 4.0 will be the last major version for AS10, AS50, AS51 and AS70 series of NAS.
2022-05-30 ADM 4.0.5.RTU2 and ADM 3.5.9.RTU2 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-04-28 AiMusic 2.2.1 (Android) is now available for download.
2022-03-28 ADM 4.0.5.RRS1 and ADM 3.5.9.RRS1 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-03-03 ASUSTOR's myasustor.com DDNS service has been enabled once again. Please update ADM to the latest version, ensure backups are up to date and change all ports being used for increased protection.
2022-03-02 ADM 4.0.4.RR23 and ADM 3.5.9.RR23 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-02-25 ADM 4.0.4.RQO2 and ADM 3.5.9.RQO2 are now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-02-08 ADM 4.0.3.RQ81 is now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-01-25 ADM 4.0.2.RPL2 is now available on ASUSTOR website and Live Update Server
2022-01-12 AiSecure 2.0 with all new UI is now available on ASUSTOR website and Google Play.