Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

NAS 262

Správa kamerových licencí v Surveillance Center

Správa a přídání licencí pro kamery v aplikaci Surveillance Center

2018-02-01

CÍLE KURZU
V tomto kurzu se naučíte:
1. Koupit a přidat kamerové licence v Surveillance Center.


PŘEDPOKLADY
Předpoklady pro kurz:
NAS 161: Seznámení se Surveillance Center

Znalosti pro tento kurz:
Surveillance Center


OBSAH

1. Správa kamerových licencí

1.1 Než začnete

1.2 Přidání kamerových licencí

1.3 Odstranění kamerových licencí

1.4 Přesun kamerových licencí na jiný ASUSTOR NAS

1. Správa kamerových licencí

1.1 Než začnete

Předtím než začneme přidávat kamerové licence, zkontrolujte:

 • Surveillance Center je nainstalován a spuštěn.
 • Surveillance Center nedosáhl maxima možných kamer.
 • Kamerovou licenci máte připravenu.
 • NAS je připojen k internetu.1.2 Přidání kamerových licencí

KROK 1

 • Spusťte Surveillance Center s účtem “admin” nebo jiným účtem, který má administrátorká práva pro Surveillance Center.
 • Zvolte [Nastavení] [Řízení licencí].


Zde vidíte počet nainstalovaných kamer a maximální počet kamer, které můžete nainstalovat.KROK 2

 • Klikněte na [Přidat].
 • Klikněte na [Souhlasím].


KROK 3

 • Zadejte licenční kód a klikněte na [Další].
 • Po úspěšné aktivaci licence se zobrazí následující zpráva. Klikněte na [Dokončit]. V [Nastavení] [Kamera] můžete přidat další kamery.1.3 Odstranění kamerových licencí

KROK 1

 • Klikněte na [Nastavení] [Řízení licencí].
 • Vyberte kamerovou licenci, kterou chcete odstranit a klikněte na [Odebrat].


KROK 2

 • Zadejte heslo a klikněte na [Další].
 • Klikněte na [OK] pro potvrzení odstranění licence.
 • Po úspěšném odstranění licence klikněte na [Dokončit].


Poznámka 1: Před odstraněním licence zkontrolujte, zda je kanál prázdný, a zda není k danému kanálu přiřazena kamera.
Poznámka 2: Výchozí čtyři kamerové licence nemohou být odstraněny.1.4 Přesun kamerových licencí na jiný ASUSTOR NAS

Pokud chcete přesunout kamerovou licenci na jiný ASUSTOR NAS, nejdříve odstraňte licenci podle návodu v sekci 1.3. Následně můžete tuto licenci použít v jiném ASUSTOR NAS.
Pomohl vám tento článek? Ano / Ne