Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

NAS 227

Introduction to AEC (ASUSTOR EZ Connect)

Introduction to AEC (ASUSTOR EZ Connect)

2017-06-28

Cíle kurzu

Po dokončení tohoto kurzu byste měli být schopni:

1. Pomocí AEC se vzdáleně připojíte k vašemu ASUSTOR NAS.

2. Pomocí AEC mapujte sdílený adresář z ASUSTOR NAS na systém Windows jako síťové jednotky.

3. Použijte funkci AEC a funkci Wake On WAN, abyste probudili váš NAS z úsporného režimu nebo k vypnutí (podporuje pouze zařízení řady AS63/64).

4. Použijte jiné služby na vašem NAS.


Předpoklady

Kurz předpoklady:

Žádné

Očekává se, že studenti budou mít pracovní znalosti o:

N/A


Osnova

1. Úvod do AEC (ASUSTOR EZ Connect)

1.1 Úvod do softwaru AEC

1.2 Jak získat software AEC

2. Použití AEC pro vzdálené připojení k NAS

2.1 Instalace AEC

2.2 Vytvoření připojení NAS

2.3 Popis funkcí

2.4 Otevření aplikací NAS

3. Instalace sdílené složky NAS

3.1 Popis funkce

4. Použití funkce Wake On WAN pro spuštění systému NAS z úsporného režimu nebo k vypnutí

4.1 Popis funkce

5.Používání jiných služeb NAS

5.1 Popis funkce

5.2 Použití ADM Web Service

5.3 Použití služby FTP

5.4 Použití připojení SSH

1. Úvod do systému ASUSTOR EZ Connect (AEC)

1.1Úvod do softwaru AEC

ASUSTOR EZ Connect (AEC) je specializovaný nástroj určený pro ASUSTOR NAS (podporovaný pro použití s ADM 3.0 a vyšší). S AEC uživatelé již nemusejí provádět žádné komplikované konfigurace při připojení k NAS. Musí pouze povolit funkci ADM EZ-Connect, nakonfigurovat Cloud ID a pak se budou moci připojit k jejich NAS ve své domovské nebo místní síti odkudkoliv a kdykoliv.

Klíčové vlastnosti pro AEC:

1. Pomocí AEC a Cloud ID otevřete rozhraní ADM a ovládejte NAS.

2. Mapujte sdílené složky z NAS na Windows jako síťové jednotky pomocí nástroje AEC a Cloud ID.

3. Použijte funkci Wake On WAN pro zapnutí NAS (v současné době podporuje pouze zařízení řady AS63 / 64).

4. Podporované operační systémy: Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008/2012

1.2Jak získat software AEC

Nejnovější verzi AEC si můžete stáhnout zde: (http://www.asustor.com/service/downloads)


Před použitím AEC se ujistěte, zda je v ADM povolena funkce EZ Connect a zda byla povolená funkce Internet Passthrough. Pokud ještě nebyly povoleny, pravděpodobně nebudete moci používat AEC připojení k vašemu NAS.2. Použití AEC pro vzdálené připojení k NAS

2.1 Instalace AEC

Nejprve stáhněte soubor zip ASUSTOR EZ Connect ze sekce stahování na webových stránkách společnosti ASUSTOR (https://www.asustor.com/service/downloads). Rozbalte soubor a poté dvakrát klikněte na něj, spustíte průvodce instalací. Postupujte podle pokynů k dokončení instalace. Po úspěšné instalaci budete moci vidět ikonu zástupce ASUSTOR EZ Connect na ploše. Poklepáním na něj otevřete aplikaci ASUSTOR EZ Connect.2.2 Vytvoření připojení NAS

Při spuštění AEC se okamžitě objeví průvodce novým připojením, který vám pomůže vytvořit nové vzdálené připojení k vašemu NAS. Klikněte na tlačítko Start pro vytvoření nového připojení.Krok 1

Zadejte Cloud ID pro NAS, ke kterému se chcete připojit.Tip: Pokud si nepamatujete vaše Cloud ID, můžete vybrat [Settings] > [EZ-Connect] v rámci služby ADM zobrazíte Cloud ID.


Krok 2

AEC použije váš identifikátor Cloud ID k připojení k vašemu NAS. Po úspěšném připojení budete muset zadat uživatelské jméno a heslo NAS. Pokud zaškrtnete políčko [Remember password], budete se moci při příštím použití AEC rychleji přihlásit do služby ADM.

Pokud se během procesu propojení zobrazí poplach zabezpečení systému Windows, klikněte na [Povolit přístup], aby se zabránilo bráně (firewall) systému Windows blokovat systém AEC.

Pokud spojení selže, AEC se zastaví na obrazovce zobrazené v kroku 1. Ujistěte se, že jste povolili službu EZ-Connect a že je povoleno také připojení Internet Passthrough. Také zkontrolujte, zda používáte správné ID Cloud, uživatelské jméno a heslo.


2.3 Popis funkcí

Po úspěšném připojení k NAS se AEC otevře do svého hlavního rozhraní. Budete mít možnost zobrazit nastavení připojení NAS a panel nástrojů v horní části rozhraní. Popíšeme hlavní rozhraní a lištu nabídek podrobněji níže.1. Malá ikona pro každé připojení představuje současný stav připojení k NAS. Existují celkem čtyři různé ikony, které představují různé stavy připojení. Klepnutím na tlačítko informací v pravém horním rohu rozhraní můžete zobrazit popisy jednotlivých stavů připojení spolu s dalšími informacemi.
Rozhraní AEC také podporuje širokou škálu jazyků, což vám umožňuje používat AEC s komfortem vašeho rodného jazyka. Jazyk rozhraní lze změnit kliknutím na tlačítko nastavení v pravém horním rohu rozhraní.


2. Seznam připojení NAS: Pro každé připojení uvede AEC Cloud ID, účet a NAS model. V našem příkladu ID Cloud je "leonyd", účet je "admin" a model NAS je "AS-302T".


Kliknutím na úspěšně připojený NAS se otevře webový prohlížeč a rozhraní ADM pro NAS. Po připojení k NAS se zobrazí adresa IP 127.0.0.1 s čísly směrem ke konci, které představují používaný port systému Windows. Důvodem, proč se liší od běžné adresy IP nebo adresy URL a portu NAS, které se běžně zobrazují při připojení ke službě ADM, je skutečnost, že společnost AEC již konvertovala adresu URL připojení.


Pokud používáte AEC k připojení k vašemu NAS, po otevření rozhraní ADM se v panelu nástrojů v pravém horním rohu objeví ikona navíc. Tato ikona zobrazuje aktuální režim připojení. Použitý režim připojení je určen AEC podle vašeho síťového prostředí NAS. Existují dva režimy připojení: Internet Passthrough a Relay. Pokud používáte Relay režim, připojení se automaticky odpojí po 10 minutách, než je budete muset znovu připojit ručně.

Tlačítka v rozhraní AEC jsou podrobně popsána níže:


1. Přidat

:Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí průvodce, který vám umožní přidat nové připojení.


2. Mapová jednotka

:Tato funkce umožňuje mapovat sdílené složky z počítače NAS do počítače jako síťové jednotky. Jednoduše vyberte příslušné připojení NAS, klikněte na tlačítko Map Drive a postupujte podle pokynů průvodce. Poté bude využití úložného prostoru na vašem NAS stejně výhodné jako přístup k pevným diskům v počítači. Podrobnější informace o tomto procesu naleznete v části 3.

Poznámka:

1. Pokud používáte tuto funkci, ujistěte se, že v NAS byla povolena služba SFTP (Z ADM, vyberte: Služby → SFTP → Povolit službu SFTP) a že byla nakonfigurována příslušná nastavení přesměrování portů (Z ADM vyberte: Nastavení → EZ -Connect → Rozšířené nastavení).


3. Upravit

:Kliknutím na připojení NAS ze seznamu a klepnutím na toto tlačítko budete moci upravit heslo, které musíte zadat při připojení. Také můžete zapnout nebo vypnout funkci zapamatovat heslo.


4. Znovu připojit

:Pokud zjistíte, že se nemůžete připojit k vašemu NAS normálně, klikněte na toto tlačítko a znovu se připojte. Pokud NAS vstoupí do režimu spánku nebo je vypnutý a podporuje funkci Wake On Wan (např. Zařízení AS6302T nebo AS6404T), toto tlačítko se stane. . Klepnutím na něj můžete probudit svůj NAS.

Při každém spuštění AEC se AEC automaticky připojí k vašemu NAS. Pokud spojení selže, na rozhraní se objeví červené tlačítko pro opětovné připojení. Můžete klepnout na něj a pokusit se znovu připojit k NAS.


5. Připojit/Odpojit

:Kliknutím na mapovanou sdílenou složku z vašeho NAS a klepnutím na toto tlačítko se bude připojovat nebo odpojovat.


6. Otevřít

:Kliknutím na již úspěšně připojený  NAS a klepnutím na toto tlačítko se otevře webový prohlížeč a přejde na přihlašovací obrazovku ADM NAS.7. Informace portu

:Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte porty, které používají služby NAS a jejich odpovídající porty Windows. Stav jednotlivých služeb bude také aktualizován při každém kliknutí na toto tlačítko. Podrobnější informace o používání této funkce naleznete v části 5.


8. Odebrat

:Klepnutím na toto tlačítko odeberete nakonfigurované připojení NAS nebo mapovanou síťovou jednotku.


Chcete-li zkontrolovat, zda používáte nejnovější verzi AEC, klikněte na malou ikonu v levém horním rohu rozhraní a vyberte [Check for updates]. Pokud jsou k dispozici aktualizace, AEC je automaticky stáhne a nainstaluje s vaším svolením.


2.4 Otevření NAS aplikací

V současné době lze všechny aplikace ASUSTOR spustit po použití AEC k otevření rozhraní ADM. Kliknutím na ikony aplikace v ADM můžete spustit aplikaci Apps. Pokud zapomenete konfigurovat přesměrování portů pro aplikaci, objeví se oznámení s dotazem, zda chcete povolit přesměrování portů. Po kliknutí na tlačítko OK počkejte několik vteřin a pak budete moci aplikaci otevřít. Pokud aplikaci stále nemůžete otevřít, znovu se připojte k NAS pomocí AEC. Pak byste měli aplikaci používat.
Pokud máte nainstalovaných více NAS s aplikací LooksGood, budete moci spustit LooksGood pouze na prvním úspěšně připojeném NAS.Ikona App pro LooksGood se změní na výše uvedené, pokud je v rámci připojení AEC neproveditelná. Stačí však odstranit všechna ostatní připojení NAS v AEC při zachování připojení NAS, které chcete použít, a potom znovu připojit k NAS a budete moci používat LooksGood.


Pokud používáte AEC k připojení k službě ADM, nebudete moci sdílet soubory nebo složky pomocí funkce Share Link. Po klepnutí pravým tlačítkem na soubor nebudete moci najít možnost Vytvořit odkaz na sdílení.


3. Připojení NAS sdílené složky

3.1 Popis funkce


Funkce ASUSTOR NAS poskytuje funkci mapování jednotek, která umožňuje sdílet sdílené složky NAS nebo NAS a mapovat je do počítače jako síťové jednotky. Poté stačí otevřít AEC a budete se moci okamžitě připojit k vašemu NAS a bezproblémově se k němu dostat z počítače a efektivně rozšířit jeho kapacitu. Proces mapování sdílené složky z vašeho NAS je velmi jednoduchý a popsaný níže.


Krok 1

Klikněte na připojení NAS a klikněte na tlačítko [Map Drive].
Krok 2

Vyberte sdílenou složku NAS, kterou chcete mapovat, a zadejte písmeno jednotky a název. Můžete také vybrat zaškrtávací políčko [Automatické připojení při spuštění], pokud chcete sdílenou složku automaticky připojit při spuštění AEC.

Krok 3

Poté, co jste dokončili všechny konfigurace, budete mít možnost získat přístup k namapované síťové jednotce pomocí průzkumníka Windows Explorer.


V rozhraní AEC budete také moci vidět, že sdílená složka NAS byla připojena a mapována jako síťová jednotka.

4. Použití funkce Wake On WAN (Wake On WAN) pro spuštění systému NAS z úsporného režimu nebo k vypnutí

4.1 Popis funkce

Pokud používáte AEC k přístupu k vašemu NAS a váš NAS je v režimu spánku nebo vypnutý, můžete pomocí funkce Wake On WAN probudit váš NAS tak dlouho, jak ho váš model podporuje (např. Modely AS6302T nebo AS6404T). Dokud je váš NAS zapnut Wake On WAN, můžete jej použít, abyste umožnili NAS obnovení napájení, což vám umožní vzdálený přístup.

Klepnutím na tlačítko probuzení v horní části rozhraní nebo napravo od uvedeného připojení NAS umožníte vzdálené zapnutí NAS. Po zapnutí NAS bude vyžadovat trochu času na restartování služby ADM a všech jejích služeb. Budete muset počkat na krátkou dobu, než budete moci otevřít webové rozhraní služby ADM z AEC.


5. Použití jiných služeb NAS

5.1 Popis funkce

AEC také poskytuje službu passthrough pro SSH, FTP, Web Service, Web DAV a ADM Web Service. Pokud povolíte přesměrování portů pro určitou službu, může AEC předat přidružený port NAS k příslušnému portu Windows v počítači. AEC také změní původní IP, kterou používáte pro připojení k NAS na 127.0.0.1. Pokud chcete službu NAS používat, stačí zadat 127.0.0.1 a následně port Windows ze seznamu informací o portu a budete moci využívat přidruženou službu NAS.

Poznámka: Pokud ve službě ADM není povoleno přesměrování portů, nebudete moci službu passthrough v systému AEC používat. Přejděte prosím na položku [ADM] → [Nastavení] → [Připojení EZ] → [Pokročilé nastavení] a povolte přesměrování portů pro službu podle vašeho výběru. Nové nastavení přesměrování portu se použije při příštím spuštění AEC.


5.2 Použití ADM Web Service

Zde budeme jako příklad používat službu ADM Web Service (přihlašovací stránku služby ADM). Po kontrole portu Windows, který je uveden na stránce s informacemi o portu, víme, že porty, které jsou používány, jsou 56823 (http) a 56824 (http). Nyní stačí zadat https://127.0.0.1:56824 nebo http://127.0.0.1:56823 do adresního řádku webového prohlížeče a budete moci otevřít přihlašovací stránku služby ADM.5.3 Použití služby FTP

Pokud potřebujete službu FTP používat ve svém NAS, nejprve zkontrolujte port uvedený pod portovou informací pro službu FTP. Pokud používáte FTP software nebo webový prohlížeč pro připojení, jednoduše zadejte ftp://127.0.0.1 a pak zadejte port Windows uvedený pod portovými informacemi (v našem příkladu 21) a budete se moci připojit k FTP serveru NAS.5.4 Použití připojení SSH

Chcete-li připojit k systému NAS SSH, nejprve klikněte na tlačítko [Port Information] a najděte přidružený port Windows pro službu SSH.

Nyní použijte program pro připojení SSH (jako je putty) pro připojení k 127.0.0.1 pomocí portu Windows uvedený pro službu SSH (55148 v našem příkladu).

Zadejte uživatelské jméno a heslo NAS a budete se moci přihlásit.
Poznámka: Další služby NAS, jako jsou služba Web Service a WebDAV, lze použít stejným způsobem.
Pomohl vám tento článek? Ano / Ne