Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

NAS 135

Seznámení s ASUSTOR Portal

Instalace a nastavení ASUSTOR Portal

2023-10-04

CÍLE KURZU

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

 1. Přizpůsobení a používání portálu ASUSTOR.

PŘEDPOKLADY

Požadavky kurzu:

Žádné

Studenti by měli mít pracovní znalosti o:

Žádné


PŘEHLED

1. Úvod do portálu ASUSTOR

1.1 Připojení NAS k displeji HDMI

2. Instalace portálu ASUSTOR

2.1 Instalace portálu ASUSTOR z App Central

3. Přizpůsobení portálu ASUSTOR

3.1 Obecná nastavení

3.2 Změna tapety plochy portálu ASUSTOR

3.3 Přidání oblíbených webových stránek na portál ASUSTOR

3.4 Oprava problémů s přesvícením pomocí portálu ASUSTOR

3.5 Konfigurace spořiče obrazovky

4. Úvod do rozhraní portálu ASUSTOR

5. Používání multimediálních webových stránek a sociálních médií

1. Úvod do portálu ASUSTOR

Když chcete přehrávat videa nebo procházet internet, nemusíte zapínat počítač. Jednoduše připojte svůj NAS k jakémukoli displeji s rozhraním HDMI a zbytek nechte na portálu ASUSTOR! V rámci portálu ASUSTOR budete moci používat procházení internetu pomocí prohlížeče Firefox.

Poznámka: ASUSTOR Portal poskytuje pouze zkratky prohlížečů pro streamování webů, jako jsou Netflix, YouTube, Amazon Prime nebo Disney+, což usnadňuje a zrychluje otevírání webových stránek každé služby. ASUSTOR neposkytuje žádnou záruku za uživatelský z ážitek nebo obsah hostovaný na webech třetích stran. Kvalita se může lišit při používání webů třetích stran.


Poznámka: Surveillance Center po aktualizaci na ADM 4.0 již nebude podporovat režim místního zobrazení a na portálu ASUSTOR nebude k dispozici aplikace Surveillance Center.

Systémové požadavky: AS31, AS32, AS50, AS51, AS52, AS53, AS54, AS61, AS62, AS63, AS64, AS66, AS67, AS70, FS67.1.1 Připojení NAS k displeji HDMI

Připojte NAS k displeji HDMI prostřednictvím portu HDMI na zadním panelu NAS.

2. Instalace portálu ASUSTOR

2.1 Instalace portálu ASUSTOR z App Central

KROK 1

 • Pomocí webového prohlížeče se přihlaste do služby ADM pomocí účtu správce.
 • Vyberte položku [App Central] [ASUSTOR Apps].
 • Klikněte na [ASUSTOR Portal] a poté klikněte na tlačítko [Install] pro instalaci ASUSTOR Portal.
 • Při instalaci ASUSTOR Portal se současně nainstalují další související aplikace (Remote Center, Firefox a XOrg).


KROK 2

 • Po dokončení instalace se na displeji HDMI zobrazí rozhraní ASUSTOR Portal.
3. Přizpůsobení portálu ASUSTOR

3.1 Obecná nastavení

V části [Obecné] můžete nakonfigurovat následující nastavení. Po provedení konfigurace klikněte na tlačítko [Použít], aby nastavení vstoupilo v platnost.

 • Výchozí informace zobrazené na portálu ASUSTOR včetně IP adresy, názvu serveru, času, ADM, YouTube.
 • Výchozí aplikace, která se spustí při otevření portálu ASUSTOR.3.2 Změna tapety plochy portálu ASUSTOR

KROK 1

 • Na ploše ADM vyberte možnost [ASUSTOR Portal].
 • Ujistěte se, že je v levém panelu vybrána možnost [Tapeta], a poté vyberte tlačítko [Nahrát z PC] nebo [Nahrát z NAS] a nahrajte vybraný obrázek.


KROK 2

 • Po nahrání obrázku jej vyberte a klikněte na tlačítko [Použít].
 • Nyní byste měli být schopni zobrazit novou tapetu plochy pro ASUSTOR Portal na displeji HDMI.3.3 Přidání oblíbených webových stránek na portál ASUSTOR

KROK 1

 • Na levém panelu vyberte možnost [Oblíbené].
 • Klikněte na a poté zadejte adresu URL své webové stránky a popis.
 • Po dokončení klikněte na [OK]. Na displeji HDMI by se nyní měl zobrazit nový zástupce právě přidané webové stránky.


KROK 2

Můžete také změnit pořadí zkratek, které se zobrazují na portálu ASUSTOR. Za tímto účelem můžete:

 • Klikněte na tlačítko.
 • Přetažením webových stránek nastavte požadované pořadí.
 • Po dokončení klikněte na tlačítko [OK]. Nyní byste měli být schopni zobrazit provedené změny na displeji HDMI.3.4 Oprava problémů s přesvícením pomocí portálu ASUSTOR

Pokud zjistíte, že je ASUSTOR Portal na vašem monitoru přeskenován, můžete tento problém vyřešit následujícími dvěma způsoby:

 • Upravte poměr stran oblasti obsahu na monitoru.
 • Nastavte hodnotu ASUSTOR Portal overscan.

Poznámka: Pokud se při úpravě výstupního rozlišení nebo jiných souvisejících nastavení zobrazí chybové hlášení [Ref. 5015], zkontrolujte, zda je HDMI správně připojeno. Po opětovném připojení kabelu HDMI restartujte NAS a zkontrolujte, zda problém přetrvává. Pokud problém přetrvává, obraťte se na Tým podpory ASUSTOR.V následujícím příkladu budeme nastavovat hodnotu overscan portálu ASUSTOR.

KROK 1

 • Na levém panelu vyberte možnost [Overscan].
 • V rozevíracím seznamu [Overscan] uvidíte možnosti Žádné, 1 %, 2 % a 3 %.
 • Vyberte možnost [3 %] a klikněte na tlačítko [Použít]. Nyní uvidíte, že se rozhraní ASUSTOR Portal na displeji HDMI mírně zmenšilo.3.5 Konfigurace spořiče obrazovky

Ke konfiguraci spořiče obrazovky můžete použít nastavení zobrazené na následujícím obrázku. Kliknutím na tlačítko [Použít] se nastavení projeví.
4. Úvod do rozhraní portálu ASUSTOR

Níže uvedený graf znázorňuje základní funkce rozhraní portálu ASUSTOR.


Řízení výkonu NAS

Výběrem nabídky ovládání napájení v levém horním rohu obrazovky získáte funkce znázorněné na následujícím obrázku.


Po použití těchto funkcí k vypnutí NAS nebo jeho přepnutí do režimu spánku budete moci použít tlačítko napájení* na dálkovém ovladači ASUSTOR Remote k probuzení/zapnutí NAS.

*Tato funkce je k dispozici pro použití se zařízeními řady AS-20, AS-30, AS-60, AS31, AS32, AS50, AS51, AS52, AS53, AS54, AS61, AS62, AS63, AS64, AS66, AS67, AS70.


Nastavení portálu ASUSTOR

Nastavení Obecné, Rozlišení, Overscan, Výchozí aplikace, Spořič obrazovky jsou stejná, jak je popsáno v části 3.


Nastavení jazyka: Můžete nakonfigurovat jazyk zobrazení a vstupní jazyk pro ASUSTOR Portal. Po konfiguraci nastavení klikněte na [] pro jejich použití.Nastavení VirtualBoxu: Po konfiguraci nastavení klikněte na [] pro jejich použití.

 • Zobrazení: Nastavte, zda se ikony virtuálních počítačů vytvořených ve VirtualBoxu zobrazí na rozhraní ASUSTOR Portal.
 • virtuální počítače spuštěné na pozadí: Pro virtuální počítače ve VirtualBoxu nakonfigurujte následující nastavení.
  • Název
  • Stav: Zapnuto / Vypnuto / Uložit / Pauza / Neznámé
  • Akce: Zapnutí / Vypnutí / Pauza / Uložení / Restart / Obnovení
5. Používání multimediálních webových stránek a sociálních médií

Společně s portálem ASUSTOR jsou ve výchozím nastavení nainstalovány služby Netflix a YouTube. Pokud přejdete na App Central a stáhnete si níže uvedené balíčky URL třetích stran, můžete si vybrat z ještě více streamovaných multimediálních webů a platforem sociálních médií.

 • URL-Pack-EN / EU / CN: Oblíbené streamovací multimediální webové stránky.
  • EN: HBO, Vimeo, Crunchyroll, Hulu, MetaCafe, Vudu
  • EU: Allocine, Dailymotion, Deezer, Emby, IMDb, Napster, Plex, RuTube
  • CN: Iqiyi, Sohu, qq, Tudou, Youku
 • URL-Pack-Social: Oblíbené platformy sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, Linked in, Pinterest, Hangouts, Telegram, Instagram, Snapchat.
 • URL-Pack-News: Oblíbené zpravodajské webové stránky, například BBC a Bloomberg.


 • Po instalaci balíčků URL se na ploše portálu ASUSTOR zobrazí příslušné ikony.
 • Kliknutím na libovolnou ikonu se otevře webový prohlížeč a přejdete na webovou stránku. Níže uvedený obrázek to ilustruje na příkladu služby Plex.Zjistit více

NAS 136: Ovládání ASUSTOR Portal

Pomohl vám tento článek? Ano / Ne