Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

NAS 104

Seznámení s režimem spánku

Naučte se používat režim spánku na vašem NAS

2024-04-08

CÍLE KURZU

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

  1. Používat režim spánku na vašem ASUSTOR NAS

 

PŘEDPOKLADY

Požadavky kurzu:

Žádné

Studenti by měli mít pracovní znalosti o:

Žádné

 

OBSAH

1. Režim spánku
1.1 Co je režim spánku?
1.2 Nastavení režimu spánku
2.1 ADM

2. Přepnutí do režimu spánku

2.1 ADM

2.2 ASUSTOR Control Center

2.3 ASUSTOR Portal

2.4 AiMaster

2.5 Tlačítko na přední straně NAS

3. Probuzení z režimu spánku

3.1 Dálkové ovládání

3.2 AiMaster

3.3 Tlačítko napájení na přední straně NAS

3.4 Použití AEC k probuzení NAS 
1. Režim spánku
1.1 Co je režim spánku?
NAS servery ASUSTOR jsou prvními NAS s podporou režimu spánku (S3). Pokud není NAS používán, můžete ho přepnout do režimu spánku a výrazně snížit energetickou spotřebu. Když budete server potřebovat, můžete ho z režimu spánku probudit za méně než deset sekund.

Navíc kromě režimu spánku můžete nevyužívané disky přepnout do hibernace. Při hibernaci disků je systém spuštěn, ale disky jsou vypnuté pro ušetření energie. V tabulce níže je uvedena spotřeba energie  v bežném provozu, při hibernaci disků a v režimu spánku. Z uvedených údajů můžete zjistit, že režimem spánku výrazně ušetříte energii.

Pokud chcete získat více informací o spotřebě energie vašeho ASUSTOR NAS v režimu spánku, podívejte se na stránku se specifikacemi vašeho NAS.

 

Jestliže se režim spánku nezobrazuje v rámci ADM na vašem NAS, znamená to, že váš NAS nebo jeho specifická konfigurace nepodporuje režim spánku.

1.2 Nastavení režimu spánku
Četná zařízení ASUSTOR NAS podporují režim spánku. Pokud se během stanovené doby nepřistupuje k žádným datům, ADM automaticky přejde do režimu spánku S3, známého také jako Suspend to RAM. Výchozím časem je Nikdy a rozevírací nabídka nabízí možnosti 30, 60, 90 a 120 minut. Je rovněž možné NAS nastavit tak, aby povoloval automatické uspání pouze v určitou naplánovanou dobu. Tím se rozumí, že mimo zadané časy NAS nepřejde do režimu spánku.2. Přepnutí do režimu spánku
2.1 ADM
Z menu v pravém horním rohu ADM zvolte možnost [Sleep] pro přepnutí do režimu spánku.


 
2.2 ASUSTOR Control Center
V ASUSTOR Control Center zvolte váš NAS server ze seznamu v levém panelu a v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko [Action], poté zvolte možnost [Sleep]. 


2.3 ASUSTOR Portal
V ASUSTOR Portal klikněte na ikonku napájení v pravém horním rohu, a poté klikněte na ikonku režimu spánku.

 

2.4 AiMaster

V aplikaci AiMaster klikněte na ikonku ozubeného kola, a poté zvolte možnost [Sleep].

  
 
2.5 Tlačítko napájení na přední straně NAS
Pro přepnutí režimu spánku při zmáčknutí tlačítka napájení musíme nejdříve toto chování nastavit. V ADM zvolte [Settings] → [Hardware] [Power] a v nastavení [When the power button is held down for 1.5 seconds] zvolte [Enter sleep mode]. Pro potvrzení nového nastavení klikněte na [Apply].

Podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy a systém se přepne do režimu spánku.

 
3. Probuzení z režimu spánku
3.1  Dálkové ovládání
Pokud má váš NAS server infračervený port můžete použít dálkové ovládání ASUSTOR pro probuzení z režimu spánku. Dálkové ovládání namiřte na port na NAS a klikněte na tlačítko napájení. NAS se probudí z režimu spánku.

3.2 AiMaster
Pro použití aplikace AiMaster na probuzení vašeho NAS z režimu spánku musíte být přihlášeni do vašeho NAS z této aplikace a NAS musíte mít přidán na seznam serverů. NAS a AiMaster musí být také na stejné místní síti.

V aplikaci klikněte na tlačítko napájení vedle názvu vašeho serveru. Klikněte na [OK] pro potvrzení.

 

 

3.3  Tlačítko napájení na přední straně NAS

Pro probuzení z režimu spánku stačí zmáčknout tlačítko napájení na přední straně NAS.3.4 Použití AEC k probuzení NAS 

KROK 1

K probuzení NAS můžete použít nástroj AEC ASUSTOR, pokud váš model NAS podporuje funkci Wake On WAN (např. modely AS6302T nebo AS6404T). Funkce Wake On WAN umožňuje vzdáleně probudit NAS mimo síť LAN.

Chcete-li NAS probudit pomocí AEC, klikněte na tlačítko probuzení v horní části rozhraní nebo vpravo od uvedeného připojení NAS. Po zapnutí NAS bude chvíli trvat, než se restartuje ADM a všechny jeho služby. Budete muset krátce počkat, než budete moci otevřít webové rozhraní ADM z AEC.Klikněte zde pro více informací o podpoře „Wake on LAN“ (WOL) a „Wake on LAN“ (WOW).

FAQ: WOW(Wake on WAN)?

https://www.asustor.com/knowledge/detail/?group_id=1008

Pomohl vám tento článek? Ano / Ne