We gebruiken cookies om onze webpagina te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid .

NAS 352

RAID-niveaumigratie en capaciteitsuitbreiding

Leren om opslagvolumes te migreren naar een hoger RAID-niveau en om het opslagvermogen uit te breiden.

2023-08-16

CURSUSDOELSTELLINGEN

Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om:

 1. Een algemeen inzicht te hebben in RAID-migratie en capaciteitsuitbreiding.
 2. Een opslagvolume te kunnen migreren en uitbreiden.

VOORWAARDEN

Cursusvoorwaarden:

NAS 251: Inleiding op RAID

Van studenten wordt verwacht dat zij beschikken over een actieve kennis van:

RAID


OVERZICHT

1. Inleiding op RAID-migratie

1.1 Over RAID-migratie en capaciteitsuitbreiding

1.2 Harde schijven met dezelfde capaciteit vervangen

2. Uw NAS configureren

2.1 Migreren naar een ander RAID-niveau

3. De capaciteit van uw NAS uitbreiden

3.1 Nieuwe schijven toevoegen om de capaciteit uit te breiden

3.2 Bestaande harde schijven vervangen door grotere schijven

1. Inleiding op RAID-migratie


1.1 Over RAID-migratie en capaciteitsuitbreiding

Met ASUSTOR NAS is het mogelijk om de RAID-niveaus van uw opslagvolumes te wijzigen en harde schijven toe te voegen aan volumes om de opslagruimte uit te breiden. Dit gebeurt allemaal terwijl de NAS-eenheid online is. U verliest geen momenteel opgeslagen gegevens en u kunt uw bestanden blijven openen terwijl de migratie en uitbreiding bezig is.
Er kunnen echter bepaalde beperkingen zijn met betrekking tot migratie en uitbreiding tussen diverse configuraties. Raadpleeg de volgende grafiek voor een samenvatting van de migratie- en uitbreidingsmogelijkheden die worden ondersteund door ASUSTOR NAS.

Opmerking:

 1. Ontkoppel eerst SSD Cache voordat u het RAID-niveau migreert of de capaciteit uitbreidt.
 2. NAS-apparaten met M.2-sleuven: Sluit eerst uw NAS af, installeer SSD's en zet NAS weer aan.

 • Schijven toevoegen aan bestaand volume:
Schijven toevoegen aan bestaand volume
Huidig RAID-niveau * aantal schijven Aantal toe te voegen schijven Totaal aantal schijven
RAID 5 * (3 ~ 15) 1 ~ 13 4 ~ 16
RAID 6 * (4 ~ 15) 1 ~ 12 5 ~ 16
RAID 10 * (4, 6, 8, 10, 12, 14) 2, 4, 6, 8, 10, 12 6, 8, 10, 12, 14, 16

 • Voeg schijven toe voor migratie op RAID-niveau:
Voeg schijven toe voor migratie op RAID-niveau
Huidig RAID-niveau * aantal schijven Aantal toe te voegen schijven Nieuw RAID-niveau Totaal aantal schijven
Eén * 1 1 RAID 1 2
2 ~ 15 RAID 5 3 ~ 16
3 ~ 15 RAID 6 4 ~ 16
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 RAID 10 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
RAID 1 * 2 1 ~ 14 RAID 5 3 ~ 16
2 ~ 14 RAID 6 4 ~ 16
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 RAID 10 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
RAID 5 * (3 ~ 15) 1 ~ 13 RAID 6 4 ~ 16

Aanvullende opmerkingen:

 • RAID 0 of JBOD volumes kunnen niet gemigreerd worden naar andere RAID niveau’s. De data zal eerst moeten worden verplaatst naar een ander opslag apparaat om een nieuw RAID opstelling te maken.

 • ADM ondersteunt alleen de toevoeging van harde schijven om het RAID niveau van een volume te upgraden of om de volume capaciteit uit te breiden.
  • RAID niveau downgrades zijn niet mogelijk.
   Voorbeeld: Het is niet mogelijk een volume dat bestaat uit vier schijven van RAID 6 naar RAID 5 te downgraden of een RAID 5 volume te downgraden naar een RAID 5 volume met drie schijven.

  • RAID niveaus kunnen niet geüpgradet worden als het aantal harde schijven hetzelfde blijft omdat de capaciteit van het volume verlaagd wordt.
   Voorbeeld: Migratie van een RAID 5 volume dat vier schijven omvat naar RAID 6.

  • RAID 6 kan niet gemigreerd worden naar RAID 10. U kunt alleen nieuwe harde schijven toevoegen aan een RAID 6 of RAID 10 volume om de capaciteit uit te breiden.


De totale opslagruimte wordt berekend op basis van de grootte van de kleinste schijf en de nieuwe schijfcapaciteit moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de kleinste schijfcapaciteit in het huidige RAID-niveau.

(NAS RAID-rekenmachine)

Totale beschikbare opslagruimte
RAID 1 Grootte van kleinste schijf * 1
RAID 5 Grootte van kleinste schijf * (totaal aantal schijven - 1)
RAID 6 Grootte van kleinste schijf * (totaal aantal schijven - 2)
RAID 10 Grootte van kleinste schijf * (totaal aantal schijven / 2)


1.2 Harde schijven met dezelfde capaciteit vervangen

Misschien dat u, om welke reden dan ook, een harde schijf in uw NAS moet vervangen. Het vervangen van harde schijven is eenvoudig en nodig in het geval van een defecte harde schijf. Harde schijven in een RAID volume in een ASUSTOR NAS kunnen vervangen worden zonder dataverlies en zonder verlies van de instellingen. De data moet eerst van de harde schijf afgehaald worden bij vervanging van een volume dat uit één schijf bestaat en RAID 0- of JBOD-volumes.


Aanvullende opmerkingen:

 • Als u M.2 SSD’s of harde schijven zonder hot-swap functionaliteit vervangt, moet u uw NAS afsluiten voordat u schijven verwijdert.
 • Harde schijven of M.2 SSD kunnen alleen stuk voor stuk vervangen worden. Pogingen om meerdere schijven tegelijkertijd te vervangen of terwijl de NAS aan het synchroniseren is, kan zorgen voor data verlies.
 • Ontkoppel eerst SSD Cache voordat u harde schijven vervangt.

Te nemen stappen voor het vervangen van harde schijven door uitval of onderhoud:

 • Op een NAS met verwijderbare harde schijf lades, verwijder de harde schijf en plaats een nieuwe harde schijf. ADM zal de data automatisch synchroniseren met de nieuwe harde schijf.
 • Het volume met de ontbrekende harde schijf zal zich in gedegradeerde staat bevinden en zal beginnen met opnieuw opbouwen van het volume als de nieuwe harde schijf gedetecteerd wordt. Dit is normaal. De staat van het volume zal terugkeren naar normaal als het opbouwen voltooid is.2. Uw NAS configureren

In het volgende voorbeeld begeleiden wij u bij het gebruik van de wizard Volume-instelling om opslagcapaciteit toe te voegen aan een bestaand volume en om het te migreren naar een ander RAID-niveau.


2.1 Migreren naar een ander RAID-niveau

We zullen dit proces demonstreren met behulp van Volume 1, maar hetzelfde proces kan worden toegepast op alle Volumes.
In ons voorbeeld migreren wij uit vanaf een RAID 5-configuratie met 3 schijven naar een RAID 6-configuratie met 4 schijven. In het voorbeeld hebben wij al een nieuwe schijf ingevoegd in de ASUSTOR NAS, die klaar is om te worden toegevoegd aan ons bestaand volume.

Opmerking:

 1. Ontkoppel eerst SSD Cache voordat u het RAID-niveau migreert.
 2. Het is aanbevolen een schijf toe te voegen met dezelfde grootte als de kleinste schijf in de huidige RAID.
 3. NAS-apparaten met M.2-sleuven: Sluit eerst uw NAS af, installeer SSD's en zet NAS weer aan.

STAP 1

 • Open [Opslagbeheer] en klik op [Beheer] [RAID] onder het tabblad [Volume].


STAP 2

 • Het venster Wizard Volume-instelling wordt nu weergegeven. Selecteer het keuzerondje [Dit volume migreren naar een RAID-volume of hoger RAID-niveau] en selecteer [RAID 6] in de vervolgkeuzelijst van het RAID-niveau. Klik op [Volgende] om door te gaan.


STAP 3

 • Schakel het desbetreffende selectievakje in voor de schijf die u wilt toevoegen aan het bestaande volume en klik op [Volgende].


STAP 4

 • Controleer een laatste overzicht van de instellingen voor het nieuwe volume. Wanneer u klaar bent, bevestigt u deze instellingen door te klikken op [Voltooien].


STAP 5

 • U kunt nu zien dat het volume bezig is met migreren en dat de schijven bezig zijn met synchroniseren. Dit betekent dat een deel van de gegevens van de drie originele harde schijven, wordt gesynchroniseerd met de nieuw toegevoegde schijf. Omdat het volume verandert van een RAID 5- naar een RAID 6-configuratie, wordt het gegevensdistributiepatroon over alle schijven bovendien veranderd. Tijdens dit proces zult u nog steeds de gegevens op de NAS kunnen lezen en schrijven. De totale tijd die vereist is voor het voltooien van de migratie zal verschillen afhankelijk van de capaciteit van de harde schijven en de totale hoeveelheid gegevens. Wacht geduldig tot dit voltooid is.


STAP 6

 • Zo zou het scherm eruit moeten zien wanneer het volume klaar is voor gebruik.
3. De capaciteit van uw NAS uitbreiden


3.1 Nieuwe schijven toevoegen om de capaciteit uit te breiden

We zullen dit proces demonstreren met behulp van Volume 1, maar hetzelfde proces kan worden toegepast op alle Volumes.
In ons voorbeeld breiden wij uit vanaf een RAID 5-configuratie met 3 schijven naar een RAID 5-configuratie met 4 schijven. In het voorbeeld hebben wij al een nieuwe schijf ingevoegd in de ASUSTOR NAS, die klaar is om te worden toegevoegd aan ons bestaand volume.

Opmerking:

 1. Alleen ondersteund op RAID 5, RAID 6 en RAID 10 volumes.
 2. Ontkoppel eerst SSD Cache voordat u de capaciteit uitbreidt.
 3. Het wordt aanbevolen een schijf toe te voegen die in opslagruimte gelijk is aan de kleinste schijf in de huidige RAID opstelling.
 4. NAS apparaten met M.2 slots: Schakel uw NAS eerst uit, installeer SSD’s en schakel de NAS weer in.

STAP 1

 • Open [Opslagbeheer] en klik op [Beheer] [RAID] onder het tabblad [Volume].


STAP 2

 • De Wizard Volume-instelling wordt nu weergegeven. Selecteer het keuzerondje [Een of meer schijven toevoegen aan dit volume] en klik dan op [Volgende].


STAP 3

 • Schakel het desbetreffende selectievakje in voor de schijf die u wilt toevoegen aan het bestaande volume en klik op [Volgende].


STAP 4

 • Controleer een laatste overzicht van de instellingen voor het nieuwe volume. Wanneer u klaar bent, bevestigt u deze instellingen door te klikken op [Voltooien].


STAP 5

 • U kunt nu zien dat het volume bezig is met samenvoegen en dat de schijven bezig zijn met synchroniseren. Dit betekent dat een deel van de gegevens van de drie originele harde schijven, wordt gesynchroniseerd met de nieuw toegevoegde schijf. Tijdens dit proces zult u nog steeds de gegevens op de NAS kunnen lezen en schrijven. De totale tijd die vereist is voor het voltooien van de capaciteit uitbreiden zal verschillen afhankelijk van de capaciteit van de harde schijven en de totale hoeveelheid gegevens. Wacht geduldig tot dit voltooid is.


STAP 6

 • Het scherm zou er als volgt moet uitzien zodra het uitbreiden van de capaciteit is voltooid.3.2 Bestaande harde schijven vervangen door grotere schijven

In het volgende voorbeeld begeleiden wij u bij het gebruik van de wizard Volume-instelling om de opslagcapaciteit van een bestaand volume uit te breiden door de harde schijven te vervangen door schijven met een grotere capaciteit. We zullen dit proces demonstreren met behulp van Volume 1, maar hetzelfde proces kan worden toegepast op alle Volumes.

Opmerking:

 1. Alleen ondersteund op RAID 1, RAID 5, RAID 6 en RAID 10 volumes.
 2. Ontkoppel eerst SSD Cache voordat u de capaciteit uitbreidt.
 3. Als u M.2 SSD’s of harde schijven zonder hot-swap functionaliteit vervangt, moet u uw NAS afsluiten voordat u schijven verwijdert.
 4. Harde schijven of M.2 SSD kunnen alleen stuk voor stuk vervangen worden. Pogingen om meerdere schijven tegelijkertijd te vervangen of terwijl de NAS aan het synchroniseren is, kan zorgen voor data verlies.

STAP 1

 • Open [Opslagbeheer] en klik op [Beheer] [RAID] onder het tabblad [Volume].


STAP 2

 • De Wizard Volume-instelling wordt nu weergegeven. Selecteer het keuzerondje [Vervang de bestaande schijven in "Volume1" door grotere] en klik dan op [Volgende].


STAP 3

 • Controleer de procedures voor het uitbreiden van de volumecapaciteit en klik vervolgens op [Voltooien] wanneer u klaar bent.


STAP 4

 • U bent nu klaar om uw eerste schijf te vervangen. Het veld [Status] geeft u instructies voor het vervangen van de schijf. Werp de schijflade uit voor de eerste schijf en vervang vervolgens de oude schijf door de nieuwe schijf met hogere capaciteit.


STAP 5

 • Het veld [Status] verandert in "Verminderd" zodra u de schijf uitwerpt. Op dit moment kunt u een harde schijf met een grotere capaciteit in dezelfde positie plaatsen om deze te vervangen.


STAP 6

 • Nadat u klaar bent met het vervangen van de schijf in de NAS, de schijf begint vervolgens met synchroniseren. De tijd die vereist is voor de synchronisatie zal verschillen afhankelijk van de capaciteit van de harde schijven en de hoeveelheid gegevens die erop is opgeslagen. Daarom kan het synchroniseren van één schijf enkele uren duren. Nadat de schijf klaar is met synchroniseren, geeft het veld [Status] aan dat u kunt beginnen met het vervangen van de tweede schijf. Volg dezelfde procedures als die voor de eerste schijf, totdat alle schijven in het volume zijn vervangen.


STAP 7

 • Nadat alle schijven in het volume zijn vervangen, wordt de knop [Capaciteit uitbreiden] weergegeven. Klik op de knop [Capaciteit uitbreiden] om de capaciteit van het gehele volume uit te breiden.


STAP 8

 • Het scherm zou er als volgt moet uitzien zodra het uitbreiden van de capaciteit is voltooid.

Was dit artikel nuttig? Ja / Nee