We gebruiken cookies om onze webpagina te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid .

NAS 323

Uw NAS gebruiken als een VPN-server

Leer om uw ASUSTOR NAS te gebruiken als een VPN-server en om hiermee verbinding te maken met gebruik van Windows en Mac.

2023-07-28

CURSUSDOELSTELLINGEN

Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om:

  1. Uw ASUSTOR NAS kunnen gebruiken als een VPN-server en hiermee verbinding maken met gebruik van Windows en Mac.

 

VOORWAARDEN

Cursusvoorwaarden:

Geen

Van studenten wordt verwacht dat zij beschikken over een actieve kennis van:

Nvt

 

OVERZICHT

1. Uw VPN-server configureren

1.1 PPTP-verbindingen inschakelen en configureren

1.2 OpenVPN-verbindingen inschakelen en configureren

1.3 L2TP-verbindingen inschakelen en configureren

2. Verbinding maken met uw VPN-server met gebruik van Windows en Mac

2.1 Verbinding maken met uw VPN-server via PPTP

2.1.1 Verbinden via Windows 7

2.1.2 Verbinden via Windows 10

2.2 Verbinding maken met uw VPN-server via OpenVPN

2.2.1 Verbinden via Windows 7

2.2.2 Verbinden via een Mac

2.3 De gateway en routing voor de VPN-client configureren

2.3.1 Configuraties me gebruik van Windows 7

2.3.2 Configuraties met gebruik van Windows 10

2.3.3 Configuraties met gebruik van een Mac

2.4 Connecting to your VPN server via L2TP/Ipsec

2.4.1 Connecting using Windows 7

2.4.2 Connecting using Windows 10

2.4.3 Connecting using a Mac

2.4.4 Connecting using an Android device

2.4.5 Connecting using an iOS device

1. Uw VPN-server configureren
In het volgende voorbeeld gaan we de VPN-server van de ASUSTOR NAS configureren.
Voordat u begint, moet u aanmelden bij ADM vanuit uw webbrowser en vervolgens [VPN-server] zoeken en installeren vanuit [App Central].

1.1 PPTP-verbindingen inschakelen en configureren
STAP 1
PPTP-service inschakelen: U kunt de schakelknop onder [PPTP] gebruiken voor het inschakelen van PPTP-service.


STAP 2
Een nieuwe gebruiker toevoegen: Selecteer [Privilege] [Gebruiker] → [Toevoegen]. In de onderstaande afbeelding hebben wij gekozen om als voorbeeld de account “vpn” toe te voegen. Na het kiezen van de gebruiker die u wilt toevoegen, klikt u op [Opslaan].


Selecteer het selectievakje [PPTP] en klik vervolgens op [Toepassen]. Nu kan de gebruikersaccount “vpn” gebruikmaken van PPTP-verbindingen.


STAP 3
Geavanceerde instellingen configureren: Selecteer [Instellingen] > [PPTP]. Hier kunt u instellingen configureren voor [Dynamisch IP-adres], [Max. aantal clients], [Verificatie], [Max. MTU], [Max. MRU] en [DNS-server]. Zorg ervoor dat u klikt op [Toepassen] na het aanbrengen van wijzigingen aan de instellingen.


Als u een ASUS-router gebruikt, open dan handmatig poort 1723 onder poort doorsturen.

Bij sommige andere routers moet u mogelijk een vergelijkbare procedure uitvoeren.

Selecteer in de configuratie-interface van de router het tabblad [WAN] > [Virtual Server / Port Forwarding] > [Port Forwarding List]. Voeg een nieuw item toe aan de lijst Poort doorsturen door de volgende informatie in te voeren:

 

Servicenaam: Een naam naar keuze

Poortbereik: 1723 ,(U kunt ook poort 47 toevoegen en een ander protocol selecteren)

Lokaal IP: Het IP-adres van uw NAS.

Lokale poort: 1723

Protocol: TCP

 

Klik op de knop [Toevoegen] nadat u alle informatie hebt ingevoerd. Poort 1723 zou nu geopend moeten zijn.


(1) port 1723, protocol TCP (2) port 47, protocol other


1.2
OpenVPN-verbindingen inschakelen en configureren
STAP 1
OpenVPN-service inschakelen: U kunt de schakelknop onder [OpenVPN] gebruiken voor het inschakelen van OpenVPN-service.STAP 2

Een nieuwe gebruiker toevoegen: Selecteer [Privilege] → [Gebruiker] → [Toevoegen]. In de onderstaande afbeelding hebben wij gekozen om als voorbeeld de account “vpn” toe te voegen. Na het kiezen van de gebruiker die u wilt toevoegen, klikt u op [Opslaan].


Selecteer het selectievakje [OpenVPN] en klik vervolgens op [Toepassen]. Nu kan de gebruikersaccount “vpn” gebruikmaken van PPTP-verbindingen.


STAP 3
Geavanceerde instellingen configureren: Selecteer [Instellingen] → [OpenVPN]. Hier kunt u instellingen configureren voor [Dynamisch IP-adres], [Transmissieprotocol], [Poort], [Max. aantal clients], [Controlesom (Verwerking)], [Codering (Code)], [DNS-server], [Gateway omleiden] en [Compressie VPN-link]. Zorg ervoor dat u klikt op [Toepassen] na het aanbrengen van wijzigingen aan de instellingen.

Opmerking: Klik op de knop [Configuratiebestand downloaden] voor het downloaden van het configuratiebestand voor OpenVPN-clients. U moet dit bestand importeren naar uw VPN-client voor het succesvol aanmaken van OpenVPN-verbindingen.

Als u een ASUS-router gebruikt, open dan handmatig poort 1194 onder poort doorsturen.

Bij sommige andere routers moet u mogelijk een vergelijkbare procedure uitvoeren.

Selecteer in de configuratie-interface van de router het tabblad [WAN] > [Virtual Server / Port Forwarding] > [Port Forwarding List]. Voeg een nieuw item toe aan de lijst Poort doorsturen door de volgende informatie in te voeren:

 

Servicenaam: Een naam naar keuze

Poortbereik: 1194 

Lokaal IP: Het IP-adres van uw NAS.

Lokale poort: 1194

Protocol: UDP

 

Klik op de knop [Toevoegen] nadat u alle informatie hebt ingevoerd. Poort 1194 moet nu worden geopend.

 

1.3 L2TP-verbindingen inschakelen en configureren
STAP 1
L2TP-service inschakelen: Schakel de L2TP-service in met de daarvoor bestemde schakelknop.STAP 2
Nieuwe gebruikers toevoegen: Selecteer [Privilege] > [Gebruiker] > [Toevoegen]. In dit voorbeeld voegen we de gebruiker "vpn" toe door het selectievakje in te schakelen en vervolgens op [Opslaan] te klikken.


 


Schakel voor de toegevoegde gebruiker het selectievakje [L2TP] in en klik vervolgens op [Toepassen]. Hierdoor kan de gebruiker L2TP-verbindingen gebruiken.


STAP 3
Geavanceerde instellingen wijzigen: Klik op [Instellingen] >[L2TP]. Hier kun je instellingen configureren zoals het dynamische IP-adres, het maximale aantal clients, de maximale MTU, de DNS-server en de sleutel. Zorg ervoor dat u op [Toepassen] klikt zodra u klaar bent met het wijzigen van de instellingen.


Als u een ASUS-router gebruikt, open dan handmatig poort 500.4500.1701 onder poort doorsturen.

Bij sommige andere routers moet u mogelijk een vergelijkbare procedure uitvoeren.

Selecteer in de configuratie-interface van de router het tabblad [WAN] > [Virtual Server / Port Forwarding] > [Port Forwarding List]. Voeg een nieuw item toe aan de lijst Poort doorsturen door de volgende informatie in te voeren:

 

Servicenaam: Een naam naar keuze

Poortbereik:  500,4500,1701

Lokaal IP: Het IP-adres van uw NAS

Lokale poort: 500,4500,1701

Protocol: UDP

 

Klik op de knop [Toevoegen] nadat u alle informatie hebt ingevoerd. Poort 500 zou nu geopend moeten zijn. 2.
Verbinding maken met uw VPN-server met gebruik van Windows en Mac

2.1 Verbinding maken met uw VPN-server via PPTP
2.1.1 Verbinden via Windows 7

STAP 1
Selecteer [Configuratiescherm] → [Alle configuratieschermitems] → [Netwerkcentrum] → [Een nieuwe verbinding of netwerk instellen].

STAP 2

Selecteer [Verbinding maken met een werkplek] → [Volgende].STAP 3
Selecteer [Nee, een nieuwe verbinding maken] → [Volgende].


STAP 4
Selecteer [Mijn internetverbinding gebruiken (VPN)].


STAP 5
Voer het WAN IP-adres van uw ASUSTOR NAS in het veld [Internetadres] in en klik vervolgens op [Volgende].
STAP 6
Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in de aangewezen velden in en klik vervolgens op [Verbinding maken]. U hebt nu toegang tot uw ASUSTOR NAS via Windows.

Opmerking: Als u geen verbinding kunt maken met uw VPN-server, zorg er dan voor dat uw VPN-instellingen identiek zijn aan de instellingen van uw VPN-server.
In de afbeelding hieronder controleren we bijvoorbeeld dat het [Type VPN] Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) is, dat de methode voor [Gegevenscodering] PAP of MS-CHAP v2 is en dat deze zijn toegestaan onder het keuzerondje [Deze protocollen toestaan].

2.1.2 Verbinden via Windows 10

STAP 1

Klik op het pictogram [Netwerk] rechtsonder in het systeemvak en selecteer [Netwerkinstellingen]. STAP 2

Selecteer [VPN] in het linkerpaneel en klik op [Een VPN-verbinding toevoegen].STAP 3

Selecteer Windows (ingebouwd) in het veld [VPN-provider]. Typ de naam voor deze VPN-verbinding en voer het WANl-IP-adres van uw ASUSTOR NAS in het veld [Servernaam of -adres] in. Kies PPTP als het [VPN Type], voer de gebruikersnaam/het wachtwoord in de juiste velden in en klik op [Opslaan].

 

STAP 4

Nu kunt u zien dat de nieuw aangemaakte VPN-verbinding is verschenen. Klik op [Adapteropties wijzigen] om het verificatieprotocol op te geven.Klik met de rechtermuisknop op de VPN-verbinding en selecteer [Eigenschappen].STAP 5

Selecteer het tabblad [Beveiliging], schakel de optie [Deze protocollen toestaan] in en kies vervolgens hetzelfde protocol (PAP of MS-CHAP v2) als de VPN-server op uw ASUSTOR NAS. Klik op [OK] om de instellingen op te slaan.STAP 6

Om de VPN-verbinding tot stand te brengen, gaat u naar de Windows-pagina [NETWERK & INTERNET] > [VPN], selecteert u een bestaand VPN-profiel en klikt u op [Verbinden].

 

2.2 Verbinding maken met uw VPN-server via OpenVPN

2.2.1 Verbinden via Windows 7

STAP 1
Download en installeer het OpenVPN-programma van de OpenVPN-website.


STAP 2
Extraheer het OpenVPN-configuratiebestand dat u hebt gedownload van de VPN-server van uw ASUSTOR NAS (zie paragraaf 3.2). Open het bestand [asustor.ovpn], wijzig het WAN IP-adres voor de VPN-server en sla de wijzigingen vervolgens op. In de onderstaande afbeelding hebben wij het WAN IP-adres van de VPN-server gewijzigd naar 172.16.2.102.


 

STAP 3
Kopieer de bestanden [asustor.ovpn] en [ca.crt] naar de map (C:Program FilesOpenVPNconfig).

STAP 4
Open [OpenVPN GUI].
U zou nu het pictogram [OpenVPN GUI] moeten kunnen zien in uw systeembak. Dubbelklik erop.

STAP 5
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de VPN-server van uw ASUSTOR NAS en klik vervolgens op [OK].

STAP 6
Na het instellen van de verbinding, zou u moeten kunnen zien dat het pictogram OpenVPN GUI in uw systeembak groen is geworden. U zou nu toegang moeten hebben tot uw ASUSTOR NAS met gebruik van Windows.

2.2.2 Verbinden via een Mac
STAP 1
Download tunnelblick.

 

STAP 2
Installeer [Tunnelblick].


Klik na installatie op [Starten].

STAP 3
Klik op [Ik heb configuratiebestanden].


Als u het configuratiebestand reeds hebt gedownload van de VPN-server van uw ASUSTOR NAS, klikt u op [OpenVPN-configuratie(s)].


U zou nu de recent aangemaakte map [Lege Tunnelblick VPN-configuratie] moeten kunnen zien op uw bureaublad. Kopieer het configuratiebestand van de VPN-server van uw ASUSTOR NAS naar deze map.

 

Open het bestand [asustor.ovpn] en wijzig vervolgens het WAN IP-adres voor de VPN-server van uw ASUSTOR NAS.Na het opslaan van de wijzigingen aan het bestand, wijzigt u de naam van de map naar “ASUSTORVPN.tblk”.

Tunnelblick VPN-configuraties zouden nu succesvol moeten zijn geïnstalleerd.

STAP 4
Klik vanuit de Mac-menubalk op het pictogram [Tunnelblick] en selecteer vervolgens [ASUSTORVPN verbinden].


STAP 5
Na het instellen van de verbinding kunt u de verbindingsstatus en -tijd zien in de menubalk als weergegeven in de afbeelding hieronder.

2.3 De gateway en routing voor de VPN-client configureren
Bij het gebruik van een VPN-client, stuurt het systeem automatisch de standaardgateway van uw VPN-server door. In deze omstandigheden kunt u geen verbinding maken met het internet. Daarom moeten wij de VPN-gateway en -routing wijzigen om verbinding te kunnen maken met het internet.

2.3.1 Configuraties me gebruik van Windows 7
STAP 1
Klik met de rechtermuisknop op uw VPN-verbinding en selecteer vervolgens [Eigenschappen]. Selecteer [Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4)] en klik vervolgens op [Eigenschappen].

STAP 2
Klik op [Geavanceerd…].


STAP 3
Maak de selectie van het selectievakje [Standaardgateway gebruiken op extern netwerk] ongedaan.

2.3.2 Configuraties met gebruik van Windows 10
STAP 1

Klik op het Windows-pictogram linksonder in de taakbalk, selecteer [Alle toepassingen] in de lijst en scroll naar beneden om [Windows Powershell] te vinden. Klik erop om het programma uit te voeren.STAP 2

Voer het commando "Get-VpnConnection" uit om de informatie van uw bestaande VPN-verbindingen op te vragen.

Standaard is de waarde van de SplitTunneling parameter False, wat betekent dat al het netwerkverkeer van deze VPN-client wordt doorgestuurd naar de gateway van de VPN-server.STAP 3

Voer de opdracht "Set-VpnConnection -Name "ASUSTOR VPN" -SplitTunneling $True" uit om de waarde van de parameter SplitTunneling te wijzigen in True.

Opmerking: De string "ASUSTOR NAS" in het bovenstaande voorbeeld moet worden vervangen door uw eigen VPN-verbindingsnaam.

STAP 4

Voer het commando "Get-VpnConnection" opnieuw uit om te controleren of de wijziging succesvol is doorgevoerd.2.3.3 Configuraties met gebruik van een Mac
STAP 1
Open [Terminal]en voer vervolgens het commando “ifconfig-a in. U kunt nu het IP-adres van uw VPN-server zien. Denk eraan dat het MAC-besturingssysteem deze gateway alleen voorziet om verbinding te maken met een VPN-server en geen verbinding kan maken met het internet. Daarvoor moeten wij het IP-adres voor de ASUSTOR NAS handmatig invoeren.


STAP 2
Vervang 10.0.1.6 of 10.0.1.5 door het WAN IP-adres van de ASUSTOR NAS. Door het uitvoeren van de onderstaande commando's kunt u verbinding maken met het internet.

sudo route add –net 123.51.123.123/16 10.0.1.6

OF

sudo route add –net 123.51.123.123/16 10.0.1.5

2.4 Connecting to your VPN server via L2TP/IPsec
2.4.1 Connecting using Windows 7

Als u een ASUS-router gebruikt, open dan handmatig poort 500.4500.1701 onder poort doorsturen.

Bij sommige andere routers moet u mogelijk een vergelijkbare procedure uitvoeren.

Selecteer in de configuratie-interface van de router het tabblad [WAN] > [Virtual Server / Port Forwarding] > [Port Forwarding List]. Voeg een nieuw item toe aan de lijst Poort doorsturen door de volgende informatie in te voeren:

 

Servicenaam: Een naam naar keuze

Poortbereik:  500,4500,1701

Lokaal IP: Het IP-adres van uw NAS

Lokale poort: 500,4500,1701

Protocol: UDP

 

Klik op de knop [Toevoegen] nadat u alle informatie hebt ingevoerd. Poort 500 zou nu geopend moeten zijn.
STAP 1
Ga in Windows naar [Configuratiescherm] > [Items op Configuratiescherm] > [Netwerkcentrum en delen] en klik vervolgens op [Een nieuwe verbinding of netwerk instellen].

STAP 2
Selecteer [Verbinding maken met een werkplek] en klik vervolgens op [Volgende].


STAP 3
Selecteer [Nee, maak een nieuwe verbinding] en klik vervolgens op [Volgende].


STAP 4
Selecteer [Mijn internetverbinding gebruiken (VPN)].


STAP 5
Voer in het veld [Internetadres:] het WAN IP-adres of domeinadres van uw ASUSTOR NAS in.STAP 6
Voer uw [Gebruikersnaam] en [Wachtwoord] in en klik vervolgens op [Verbinden]. U hebt nu toegang tot de lokale netwerkbronnen op uw ASUSTOR NAS via Windows.


Note: If you are unable to connect to the VPN Server, please ensure that the [VPN Settings] and [VPN Server] settings are identical.
Using the graphic below as an example, we check that the [Type of VPN] is L2TP/IPSec, that the data encryption method is either PAP or MS-CHAP v2 and that [Allow these protocols] radio button has been selected.STAP 7

Klik op [Start] en voer "regedit" uit.STAP 8
Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesPolicyAgent en klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer [New] > [DWORD (32 bit) Value].


STAP 9
For the Value name enter “AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule”and set the Value data to “2” and then click [OK]. Restart your computer.STAP 10

Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, gaat u naar [Configuratiescherm] > [Netwerk en internet] > [Netwerkverbindingen] om te zien of uw nieuwe verbinding succesvol is.


2.4.2 Verbinding maken met Windows 10

Als u een ASUS-router gebruikt, open dan handmatig poort 500.4500.1701 onder poort doorsturen.

Bij sommige andere routers moet u mogelijk een vergelijkbare procedure uitvoeren.

Selecteer in de configuratie-interface van de router het tabblad [WAN] > [Virtual Server / Port Forwarding] > [Port Forwarding List]. Voeg een nieuw item toe aan de lijst Poort doorsturen door de volgende informatie in te voeren:

 

Servicenaam: Een naam naar keuze

Poortbereik:  500,4500,1701

Lokaal IP: Het IP-adres van uw NAS

Lokale poort: 500,4500,1701

Protocol: UDP

 

Klik op de knop [Toevoegen] nadat u alle informatie hebt ingevoerd. Poort 500 zou nu geopend moeten zijn.STAP 1
Klik op het pictogram [Netwerk] in het systeemvak en klik vervolgens op [Netwerkcentrum openen].STAP 2
Klik op [Een nieuwe verbinding of netwerk instellen].


STAP 3
Selecteer [Verbinding maken met een werkplek] en klik vervolgens op [Volgende].STAP 4
Klik op [Mijn internetverbinding gebruiken (VPN)].


STAP 5
Voer het internetadres in van WAN IP van NAS, Bestemmingsnaam en schakel vervolgens het selectievakje [Andere mensen toestaan deze verbinding te gebruiken] in. Klik op [Aanmaken] wanneer u klaar bent.STAP 6
Klik op [Adapterinstellingen wijzigen]. Klik met de rechtermuisknop op de VPN-verbinding die u zojuist hebt gemaakt en selecteer [Eigenschappen]. Klik op het tabblad [Beveiliging] en verander het [Type VPN] in L2TP/IPsec. Klik op [Geavanceerde instellingen], zorg ervoor dat het keuzerondje [Gebruik vooraf gedeelde sleutel voor verificatie] is geselecteerd en voer vervolgens uw sleutel in (Uw sleutel kan worden gevonden in de ADM-interface door [VPN Server] > [Instellingen] > [L2TP] te selecteren). Klik op [OK] wanneer u klaar bent.STAP 7
Klik op [Start] en voer "regedit" uit.STAP 8
Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesPolicyAgent en klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer [New] > [DWORD (32 bit) Value].
STAP 9
Voer voor de naam van de waarde "AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule" in en stel de waardegegevens in op "2" en klik vervolgens op [OK]. Start uw computer opnieuw op.

2.4.3 Verbinding maken met een Mac

Als u een ASUS-router gebruikt, open dan handmatig poort 500.4500.1701 onder poort doorsturen.

Bij sommige andere routers moet u mogelijk een vergelijkbare procedure uitvoeren.

Selecteer in de configuratie-interface van de router het tabblad [WAN] > [Virtual Server / Port Forwarding] > [Port Forwarding List]. Voeg een nieuw item toe aan de lijst Poort doorsturen door de volgende informatie in te voeren:

 

Servicenaam: Een naam naar keuze

Poortbereik:  500,4500,1701

Lokaal IP: Het IP-adres van uw NAS

Lokale poort: 500,4500,1701

Protocol: UDP

 

Klik op de knop [Toevoegen] nadat u alle informatie hebt ingevoerd. Poort 500 zou nu geopend moeten zijn.
STAP 1
Klik op het [Apple]-pictogram en selecteer vervolgens [Systeemvoorkeuren...].
STAP 2
Klik op [Netwerk].
STAP 3
Klik op de knop +, selecteer [VPN] voor "Interface:", [L2TP Over IpSec] voor "VPN Type", voer een Servicenaam in en klik vervolgens op [Aanmaken].STAP 4
Voer uw [Serveradres (uw NAS WANIP zoals hier:123.51.123.123)] en [Accountnaam] in. Klik op [Verificatie-instellingen...] en voer het wachtwoord van de gebruikersaccount en het gedeelde geheim in (het gedeelde geheim is de sleutel die kan worden gevonden in de ADM-interface door [VPN Server] > [Instellingen] >[L2TP] te selecteren).


Klik op [OK] en klik vervolgens op [Verbinden].

STAP 5
Voer de accountnaam en het wachtwoord van de VPN-server in en klik vervolgens op [OK].
STAP 6
Na een succesvolle verbinding, hebt u toegang tot de bronnen op het lokale netwerk van uw ASUSTOR NAS. Als u de VPN-verbinding wilt verbreken, kunt u klikken op de knop [Verbinding verbreken].2.4.4 Verbinding maken met een Android-apparaat

STAP 1
Selecteer [Instellingen]>[Meer] > [VPN].STAP 2
Klik op [VPN-profiel toevoegen], voer een naam naar keuze in, selecteer [L2TP/IPSEC PSK] voor "Type" en voer het IP-adres of de URL van uw NAS in het veld [Serveradres] in. Kies een coderingsmethode en selecteer vervolgens [Opslaan] om de configuraties te voltooien.STAP 3
Selecteer het aangemaakte VPN-profiel. Nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord hebt ingevoerd, selecteert u [Verbinden] om de VPN-verbinding tot stand te brengen.

Nadat je de verbinding hebt gemaakt, kun je door het profiel opnieuw te selecteren de bijbehorende informatie voor de verbinding bekijken.

2.4.5 Verbinding maken met een iOS-apparaat
De configuraties in het volgende voorbeeld zijn uitgevoerd met een iPhone 6.

STAP 1
Selecteer in iOS [Instellingen] >[Algemeen] > [VPN].

STAP 2

Selecteer [Een VPN-configuratie toevoegen...] en voer vervolgens de volgende informatie in:

Type: L2TP

Beschrijving: Een beschrijving naar keuze

Server: Het WAN IP-adres of de URL van uw NAS

Account: Uw accountnaam

Wachtwoord: Het wachtwoord voor de account

Geheim: De sleutel die kan worden gevonden in de ADM-interface door [VPN Server]> [Instellingen]>[L2TP] te selecteren.


Selecteer [Gereed] wanneer u klaar bent met het invoeren van de informatie.STAP 3
Na het voltooien van het VPN-profiel kunt u de statusknop selecteren om de VPN-verbinding te activeren.

Was dit artikel nuttig? Ja / Nee