We gebruiken cookies om onze webpagina te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid .

NAS 159

Time Machine – Beste praktijk

Een cursus over het gebruik van Time Machine in combinatie met uw NAS en een omgeving voor meerdere gebruikers.

2016-05-12

CURSUSDOELSTELLINGEN

Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om:
1. Een individuele back-upmap en gebruikersaccount voor Time Machine in te stellen op de NAS in een omgeving met meerdere gebruikers
2. Een back-up te maken van gegevens van uw Mac naar uw NAS met Time Machine

VOORWAARDEN

Cursusvoorwaarden:
NAS 108: NAS gebruiken met Apple Mac OS X

Van studenten wordt verwacht dat zij beschikken over een actieve kennis van:
Apple Mac OS X

OVERZICHT

1. Uw NAS configureren
1.1 Een back-upmap instellen
1.2 Een account aanmaken
1.3 AFP-service inschakelen

2. Apple Mac OS X configureren
2.1 Uw NAS verbinden via AFP
2.2 Back-up maken van gegevens naar uw NAS met Time Machine
2.3 Automatisch starten van de NAS-map bij opstarten configureren

1. Uw NAS configureren

1.1 Een back-upmap instellen

STAP 1

Selecteer [Toegangsbeheer] → [Gedeelde mappen] en klik op de knop [Toevoegen] onder het tabblad Gedeelde mappen om een nieuwe gedeelde map aan te maken (in ons voorbeeld “tombackup”). Volg de stappen die worden gegeven door de wizard om het aanmaken van de map te voltooien.


1.2 Een account aanmaken

STAP 1

Selecteer [Toegangsbeheer] → [Lokale gebruikers] en klik vervolgens op de knop [Toevoegen]. De wizard Nieuwe gebruiker toevoegen wordt nu weergegeven. Vul de vereiste informatie in en volg de stappen om een nieuwe gebruiker aan te maken.


1.3 AFP-service inschakelen

STAP 1

  • Meld u aan bij ADM en selecteer vervolgens [Services] → [Mac OS X].
  • Schakel het selectievakje [Mac-bestandsservice (AFP) inschakelen] in en klik op [Toepassen].

2. Apple Mac OS X configureren

2.1 Uw NAS verbinden via AFP

STAP 1

In Mac OS X selecteert u [Ga] [Verbinden met server…].


STAP 2

In het veld [Serveradres:] voert u het IP-adres van uw NAS in en klikt u vervolgens op [Verbinden] (bijvoorbeeld: afp://172.16.1.245).


STAP 3

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de eerder aangemaakte account in en klik vervolgens op [Verbinden].


Opmerking: het is aanbevolen het selectievakje [Dit wachtwoord onthouden in mijn sleutelhanger] in te schakelen om te vermijden dat u telkens uw wachtwoord moet invoeren wanneer u een back-uptaak uitvoert.

STAP 4

Selecteer uw eerder aangemaakte back-upmap (in ons voorbeeld, “tombackup”) en klik vervolgens op [OK].


2.2 Back-up maken van gegevens naar uw NAS met Time Machine

STAP 1

Selecteer in het Apple-menu [Systeemvoorkeuren…] en vervolgens [Time Machine].STAP 2

Klik in Time Machine op de knop [Selecteer schijf…].


STAP 3

Selecteer uw eerder aangemaakte map (in ons voorbeeld, “tombackup”) en klik vervolgens op [Back-upschijf gebruiken].


STAP 4

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account in en klik vervolgens op [Verbinden].


STAP 5

Nadat de configuratie is voltooid, kunt u de back-upinformatie zien zoals in de onderstaande afbeelding.


2.3 Automatisch starten van de NAS-map bij opstarten configureren

Wanneer u uw Mac opstart, kan de back-upmap van uw NAS worden geconfigureerd om automatisch te worden gestart zodat Time Machine back-uptaken kan uitvoeren.

STAP 1

Selecteer [Systeemvoorkeuren] [Gebruikers & groepen].


STAP 2

Selecteer uw aanmeldingsaccount en klik onder het tabblad [Aanmeldingsitems] op de knop [+] om een nieuw item toe te voegen dat wordt uitgevoerd na het aanmelden.


STAP 3

Selecteer uw eerder aangemaakte map (in ons voorbeeld, “tombackup”) en klik vervolgens op [Toevoegen].


STAP 4

Schakel het relevante selectievakje voor uw map in. In de toekomst zal het systeem de map automatisch starten wanneer u aanmeldt. Time Machine is nu in staat om geplande back-uptaken automatisch uit te voeren.


Opmerking: meer informatie over Time Machine vindt u in Mac 101: Time Machine (http://support.apple.com/kb/HT1427) of gaat u naar het Mac Help Center en zoekt u “Time Machine”.


Was dit artikel nuttig? Ja / Nee