We gebruiken cookies om onze webpagina te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid .

NAS 109

NAS gebruiken met Linux

Leren om Linux te gebruiken voor het openen van bestanden op uw NAS via CIFS/SAMBA, FTP, NFS, WebDAV en SSH.

2016-05-13

CURSUSDOELSTELLINGEN

Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om:
1. Linux te gebruiken voor het openen van bestanden op uw NAS via CIFS/SAMBA, FTP, NFS, WebDAV en SSH.

VOORWAARDEN

Cursusvoorwaarden:
Geen

Van studenten wordt verwacht dat zij beschikken over een actieve kennis van:
Linux

OVERZICHT
1. Uw NAS configureren
1.1 De CIFS/SAMBA-service inschakelen
1.2 Inschakelen van FTP-server
1.3 NFS-service inschakelen
1.4 WebDAV-service inschakelen
1.5 SSH-service inschakelen

2. Linux configureren
2.1 Verbinding maken via SAMBA
2.2 Verbinding maken via FTP
2.3 Verbinding maken via NFS
2.4 Verbinding maken via WebDAV
2.5 Verbinding maken via SSH

1. Uw NAS configureren

1.1 De CIFS/SAMBA-service inschakelen

STAP 1

 • Meld u aan bij ADM via uw webbrowser.
 • Selecteer [Services] [Windows].
 • Schakel het selectievakje [Windows-bestandsservice (CIFS/SAMBA) inschakelen] in en klik op [Toepassen].

1.2 Inschakelen van FTP-server

STAP 1

 • Selecteer [Services] [FTP-server].
 • Schakel het selectievakje [FTP-server inschakelen] in en klik op [Toepassen].

1.3 NFS-service inschakelen

STAP 1

 • Selecteer [Services] [NFS].
 • Schakel het selectievakje [NFS-service inschakelen] in en klik op [Toepassen].
 • Klik op de gegeven koppelingen om NFS-rechten te configureren.

STAP 2

Het gedeelte Gedeelde mappen zou nu zichtbaar moeten zijn. Selecteer een map (in ons voorbeeld “Openbaar”) en klik vervolgens op de knop [Toegangsrechten]. Klik vervolgens op het tabblad [NFS-rechten].


STAP 3

Klik op de knop [Toevoegen] om IP-adressen toe te voegen die u toegang wilt verlenen via NFS. Wanneer u klaar bent, klikt u op [OK].


1.4 WebDAV-service inschakelen

STAP 1

 • Selecteer [Services] [WebDAV].
 • Schakel het selectievakje [WebDAV-service inschakelen] of [Beveiligde WebDAV-service (SSL) inschakelen] in en klik op [Toepassen].

1.5 SSH-service inschakelen

STAP 1

 • Selecteer [Services] [Terminal].
 • Schakel de selectievakjes [SSH-service inschakelen] en [SFTP-service inschakelen] in en klik op [Toepassen].

2. Linux configureren

(wij gebruiken Ubuntu 12.04 Desktop als voorbeeld)

2.1 Verbinding maken via SAMBA

STAP 1

Open de map Home en selecteer vervolgens [Ga] → [Locatie…].


STAP 2

In het veld [Ga naar:] voert u de SAMBA-locatie van uw NAS in (bijvoorbeeld: smb://192.168.1.103) en drukt u vervolgens op [Enter] op uw toetsenbord.


STAP 3

Zo ziet het scherm er uit wanneer uw verbinding is gemaakt. Wij klikken nu op [Openbaar] als voorbeeld.


STAP 4

Na het klikken op [Openbaar] zou u de inhoud van de map moeten kunnen zien en dat de map is gekoppeld in het linkerpaneel.


2.2 Verbinding maken via FTP

STAP 1

Open de map Home en selecteer vervolgens [Ga] → [Locatie…].


STAP 2

In het veld [Ga naar:] voert u de FTP-locatie van uw NAS in (bijvoorbeeld: ftp://192.168.1.103) en drukt u vervolgens op [Enter] op uw toetsenbord.


STAP 3

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw FTP in en klik vervolgens op [Verbinden].


STAP 4

U kunt ook verbinding maken door het selecteren van [Bestand] → [Verbinden met server…].


STAP 5

Vul de verplichte velden in en klik vervolgens op [Verbinden].


STAP 6

Zo zou het scherm er moeten uitzien wanneer uw verbinding is gemaakt. U zou [FTP als admin op 192.168.1.103 (de locatie van uw NAS)] moeten kunnen zien in het bovenpaneel en onder [Netwerk] in het linkerpaneel.


2.3 Verbinding maken via NFS

STAP 1

In de Linux-opdrachtprompt voert u de volgende opdracht in:

mount -t nfs <ASUSTOR NAS IP>:/<Network Share Name> <Directory to Mount>

Als het IP-adres van uw NAS bijvoorbeeld 192.168.1.104 is, moet u het netwerkstation “Openbaar” koppelen met de Linuxmap /mnt/pub en de volgende opdracht invoeren:

mount -t nfs 192.168.1.104:/volume1/Public  /mnt/pub


Opmerking: u moet zijn aangemeld met de hoofdaccount om een netwerkstation te koppelen.

2.4 Verbinding maken via WebDAV

STAP 1

Selecteer [Bestand] → [Verbinden met server…].


STAP 2

Het dialoogvenster Verbinden met server wordt nu weergegeven. Vul de verplichte velden in en klik vervolgens op [Verbinden]. Voor het veld [Type] moet u ervoor zorgen dat u [WebDAV (HTTP)] selecteert.


STAP 3

Zo zou het scherm er moeten uitzien wanneer uw verbinding is gemaakt. U zou moeten zien dat de map [Web] is gekoppeld op posities A en B.

Opmerking: als u de map wilt loskoppelen, kunt u klikken op het pictogram.

2.5 Verbinding maken via SSH

STAP 1

Selecteer [Bestand] → [Verbinden met server…].


STAP 2

Het dialoogvenster Verbinden met server wordt nu weergegeven. Vul de verplichte velden in en klik vervolgens op [Verbinden]. Voor het veld [Type] moet u ervoor zorgen dat u [SSH] selecteert.


STAP 3

Zo zou het scherm er moeten uitzien wanneer uw verbinding is gemaakt. U ziet dat de map is gekoppeld op posities C en D.


Was dit artikel nuttig? Ja / Nee