Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie .

NAS 263

Vytváření a používání map v Surveillance Center

Správa map v Surveillance Center

2018-02-01

CÍLE KURZU
V tomto kurzu se naučíte:
1. Umět vytvářet a používat mapy v Surveillance Center.


PŘEDPOKLADY
Předpoklady pro kurz:
NAS 161: Seznámení se Surveillance Center

Znalosti pro tento kurz:
Surveillance Center


OBSAH

1. Vytváření map

1.1 Příprava

1.2 Nahrání souboru s mapou

1.3 Nastavení umístění a úhlu kamer

1.4 Vytváření odkazů mezi mapami

2. Používání map

2.1 Základy

2.2 Události

1. Vytváření map

1.1 Příprava

Před vytvářením map zkontrolujte následující:

 • Surveillance Center je nainstalováno a spuštěno.
 • IP kamery jsou nainstalovány.
 • Máte obrázek, který použijete jako mapu.1.2 Nahrání souboru s mapou

KROK 1

 • Spusťte Surveillance Center jako uživatel admin nebo pod jiným účtem, který má administrátorská práva.
 • Zvolte [Nastavení] [Mapy].
 • Zobrazí se editor map. V levém rohu jsou tři tlačítka s následujícími funkcemi: přidat mapu, upravit mapu, smazat mapu.


KROK 2

 • Klikněte na tlačítko [Přidat].
 • Pojmenujte novou mapu a vyberte obrázek, který chcte použít jako mapu.
1.3 Nastavení umístění a úhlu kamer

V režimu úpravy mapy můžete přetáhnout kameru ze seznamu kamer na požadovanou pozici na mapě. Pokud chcete kameru z mapy odstranit, přetáhněte ji zpět na seznam kamer. Každá kamera může být přiřazena jen jedné mapě.Úhel kamery můžete změnit kliknutím na ikonku kamery.
1.4 Vytváření odkazů mezi mapami

Pokud používáte více map, můžete mezi nimi jednoduše vytvořit odkazy. Tím můžete jednoduše a rychle přepínat mezi mapami.


KROK 1

 • Vyberte mapu, kterou chcete upravit a klikněte na [Upravit].
 • Se seznamu map můžete mapu jednoduše přetáhnout na požadovanou pozici na mapě. Pokud chcete mapu odstranit, přetáhněte ji zpět na seznam map.
 • Po vytvoření odkazu na mapu stačí na kliknout na odkaz a zobrazí se požadovaná mapa.
2. Používání map

Vytvořené mapy mohou uživatelé používat v rozhraní živého náhledu.


2.1 Základy

Mapu zobrazíte kliknutím na tlačítko mapy v ovládacím panelu napravo.Okno s mapou můžete posunout kam potřebujete. Pokud máte více monitorů, můžete mapu posunout na druhý monitor.

Kliknutím na název mapy v levém panelu změníte zobrazenou mapu. Kliknutím na kameru v levém panelu zobrazíte mapu na které se daná kamera nachází.

Pro zobrazení živého náhledu dané kamery dvakrát klikněte na ikonu kamery na mapě.2.2 Události

Při detekci pohybu nebo jiné události se v seznamu map žlutě zvýrazní mapa na které k události došlo. Na dané mapě se patřičná kamera zvýrazní červeně.

Pomohl vám tento článek? Ano / Ne